Eenmalige huurverlaging 2021

Huurders met een laag inkomen die in een relatief dure huurwoning wonen, hebben in 2021 eenmalig recht op huurverlaging. Actium houdt bij het toewijzen van woningen al rekening met het inkomen van huurders. Toch zijn er huurders die een te hoge huur betalen ten opzichte van hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. We leggen u graag uit hoe de eenmalige huurverlaging werkt. Als u voldoet aan de voorwaarden krijgt u deze huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Of u aan de voorwaarden voldoet, hangt af van:

  • uw kale huurprijs (dit is alleen de huurprijs van de woning zonder bijvoorbeeld de servicekosten)
  • uw huishouden
  • uw gezamenlijke bruto jaarinkomen

Als u in aanmerking komt, ontvangt u automatisch bericht van ons voor eind maart. In onderstaand schema kunt u zelf alvast controleren of u in aanmerking komt. Wij controleren vooraf of u aan alle voorwaarden voldoet met de gegevens die we van de Belastingdienst ontvangen. Hoeveel huurverlaging u precies krijgt, hangt af van uw huurprijs.

U heeft geen bericht ontvangen in maart, maar denkt wel dat u aanspraak maakt? Als u in maart geen bericht van ons ontvangt, kan het zijn dat uw huur te laag is. Of uw gezamenlijke bruto jaarinkomen is te hoog volgens de Belastingdienst. De Belastingdienst kijkt naar uw inkomen in 2019. Is uw inkomen na 2019 gedaald? Misschien komt u dan toch in aanmerking. In onderstaand schema kunt u dat controleren.

Als u toch aan de voorwaarden voldoet, moet u zelf de huurverlaging aanvragen. Stuur hiervoor het aanvraagformulier en onderstaande documenten naar: Huurprijs@actiumwonen.nl.

  • een recent BRP uittreksel van de gemeente waarin staat hoeveel personen momenteel op het adres wonen
  • loonstroken van de afgelopen 6 maanden* / een uitkeringsspecificaties* / een verklaring van de boekhouder als u ZZP'er bent

*Dit geldt voor alle personen ouder dan 27 jaar die op het adres staan ingeschreven en waaruit blijkt dat het huishoudinkomen is gedaald onder de inkomensgrens.

In het kort

  • Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u in maart 2021 automatisch bericht.
  • Ontvangt u geen bericht, maar voldoet u wel aan de voorwaarden omdat bijvoorbeeld uw inkomen na 2019 is gedaald? Dan kunt u zelf huurverlaging aanvragen.