Extra bijdrage aanschaf regenton voor huurders in Assen

Vanaf 1 maart 2021 kunnen inwoners en bedrijven van de gemeente Assen gebruik maken van drie verschillende subsidies om te helpen hun omgeving klimaatbestendig te maken: voor het aanschaffen van een regenton, voor het aanleggen van een groen dak en voor het afkoppelen van de regenpijp van het gemengde rioolstelsel. Uniek is dat de subsidieregelingen van de gemeente Assen samen met de waterschappen Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Noorderzijlvest en Actium tot stand zijn gekomen. Actium doet een extra bijdrage voor huurders binnen de regeling voor de aanschaf van een regenton.

Wethouder Bob Bergsma hoopt dat de regelingen inwoners en bedrijven aanspoort om in actie te komen om een bijdrage te leveren aan een duurzamer en gezonder leefklimaat. “Met de regelingen willen we inwoners bewuster om laten gaan met water, om zo de gevolgen van de klimaatontwikkeling, wateroverlast, hittestress (gezondheidsproblemen door de hitte) en droogte in de stad te ontwikkelen. Ik ben heel blij dat Actium en de drie waterschappen hier ook aan bijdragen. Daardoor kunnen we hogere subsidiebedragen aanbieden.”

Extra bijdrage voor huurders van Actium

Marcel van Halteren vertelt waarom Actium iets extra’s doet voor huurders binnen deze regeling van de gemeente: “Als woningcorporatie zetten wij ons in voor onze leefomgeving en we nemen onze huurders daarin mee. Door huurders in Assen een aanvulling van maximaal € 20,- te geven bij het aanschaffen van een regenton, willen wij hen stimuleren om bewuster om te gaan met water. Om wateroverlast te voorkomen en het regenwater, wat nu afgevoerd wordt, beter te gebruiken. Heel handig voor bijvoorbeeld het besproeien van planten of het ramenwassen. En niet onbelangrijk, het bespaart water en dus kosten.”

Opbrengt van de subsidies

Het opvangen van hemelwater in een regenton zorgt ervoor dat er minder drinkwater nodig is voor de tuin. Met een groen dak wordt het zomers koeler in huis en is er minder hittestress. Het afkoppelen van het hemelwater zorgt ervoor dat het regenwater in het watersysteem wordt vastgehouden, om zo de gevolgen van de klimaatontwikkeling, wateroverlast, hittestress en droogte in de bestaande stad te verminderen.

De subsidieregelingen

  • Aanschaffen regenton of andere vormen van wateropvang, zoals een vat of een regenwaterschutting: € 25,- subsidie op de aanschafprijs inclusief BTW. Huurders van Actium krijgen van Actium hierop een aanvulling van maximaal € 20,- (afhankelijk van de kosten voor de regenton).
  • Aanbrengen van een groen dak.
  • Afkoppelen van hemelwater.

Kijk voor meer informatie of het aanvragen van een subsidie op www.assen.nl/duurzaam.