Huurdersinfo

Interessant? Deel dit

U huurt een woning van Actium. Of u gaat een woning van ons huren. Wij hebben de belangrijkste informatie voor u als huurder op een rij gezet; informatie over de huurbetaling, huurtoeslag, onderhoud en reparaties, het aanpassen van uw woning, klachtafhandeling en het opzeggen van de huur.

Kwaliteit

Tevreden klanten, dat vinden we belangrijk. Daarom werken we aan de kwaliteit van onze dienstverlening. We werken met het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Het KWH meet de kwaliteit van de dienstverlening. Actium is houder van het KWH-Huurlabel. Met dit keurmerk bieden we huurders zekerheid in kwaliteit.