Inspraak en betrokkenheid

Interessant? Deel dit

Gelijkwaardigheid is de basis waarop wij met al onze relaties willen werken. Of het nu om huurders gaat of om collega's, om gemeenten of om aannemers.

Al onze relaties beschouwen wij daarmee als partners. Partners die ons helpen om onze missie te realiseren. Wij vinden het belangrijk om onze huurders te betrekken bij het stellen en realiseren van onze doelen.

Huurdersplatform MEVM

Het actief betrekken van onze huurders bij ons beleid vindt daarom zowel op organisatieniveau plaats, met het huurdersplatform MEVM, als ook in wijken en dorpen, met de lokale huurdersorganisaties.

Het actief betrekken van onze huurders bij ons beleid vindt daarom zowel op organisatieniveau plaats, met het huurdersplatform MEVM, als ook in wijken en dorpen, met de lokale huurdersorganisaties.

Huurdersplatform MEVM is opgericht om voor de belangen van alle huurders van Actium op te komen. Meer informatie vindt u op www.mevm.nl.