Asbest

Interessant? Deel dit

Een gezonde woonomgeving waar u zich veilig en thuis voelt. Dat vinden wij belangrijk. Daarom controleren wij 10% van onze woningen die gebouwd zijn vóór 1994 op de aanwezigheid van asbest. Op deze manier voorkomen en beperken we de risico’s op eventuele gezondheidsproblemen. Nu en in de toekomst.

Samen pakken we asbest aan

Staan er projecten of onderhoudswerkzaamheden met breekwerk gepland voor een woning of complex van vóór 1994? Of komt er een woning vrij of leeg te staan waarvan wij vermoeden dat er asbest aanwezig is? Dan voeren we eerst een asbestinventarisatie uit. Na zo’n inventarisatie worden alle risicovolle asbesttoepassingen in kaart gebracht, zo nodig verwijderd of op een veilige manier afgeschermd. Lees ook de brochure ‘Bewust en veilig omgaan met asbest in uw woning’.

Meer weten?

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u meer weten? Kijk dan op één van de onderstaande websites of neem contact met ons op via 0900 0604 of info@remove-this.actiumwonen.nl.

Veelgestelde vragen

fold faq Actium voert in 2017 asbestinventarisaties uit. Wanneer is mijn huis aan de beurt?

We voeren in 2017 asbestinventarisaties uit bij 10% van onze woningen. Dit doen we bij woningen waarbij we vermoeden dat er asbest aanwezig is of die gebouwd zijn vóór 1994 en waarbij we (breek)werkzaamheden gepland hebben. Wanneer uw woning in aanmerking komt voor een asbestinventarisatie ontvangt u hierover een brief met meer informatie.

fold faq Ik denk dat er asbest in mijn woning zit, wat moet ik doen?

Neem altijd contact met ons op. Ook als u twijfelt. Een medewerker kan dan op afspraak langskomen om het materiaal te beoordelen en u te adviseren. Verzaag, schuur, breek, boor, sloop of verwijder nooit zelf asbest!

fold faq Mag ik zelf (aangebracht) asbest verwijderen?

Verwijder nooit zelf asbest in de woning. Ook geen vloerzeil bijvoorbeeld. Schakel ons liever in om dit voor u af te handelen.  Asbesttoepassingen buiten de woning die door uzelf zijn aangebracht, zoals asbesthoudende dakplaten, moeten verwijderd worden. Dit kunt u zelf regelen. Tot 35 m² asbest mag u zelf verwijderen en afvoeren naar het afval brengstation, mits u dit goed verpakt. Bij het afval brengstation zijn beschermingsmaterialen en verpakkingen verkrijgbaar. Bij de aanwezigheid van meer dan 35 m² asbest moet een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf dit voor u doen. U kunt ons ook inschakelen voor het verwijderen en afvoeren van zelf aangebracht asbest buiten de woning. Op uw kosten saneren wij het asbest voor u.

fold faq Is asbest gevaarlijk?

Niet alle asbest is gevaarlijk. Asbest is een materiaal dat bestaat uit kleine vezels. Als de vezels stevig verankerd zijn in het basismateriaal (hechtgebonden asbest) is het materiaal ongevaarlijk. Als deze vezels losraken of niet of nauwelijks vastzitten in het basismateriaal (niet-hechtgebonden) kan asbest risico’s voor de gezondheid vormen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door er in te boren, zagen, schuren of breken.  Lees meer over de soorten asbest en waar het vooral voorkomt in de brochure ‘Bewust en veilig omgaan met asbest in uw woning'.