Leefbaarheid

Interessant? Deel dit

Plezierig wonen

Dat vinden wij belangrijk. Het begint bij een goede woning, die voldoet aan de eisen van deze tijd. Maar het gaat verder dan dat, wonen houdt niet op bij de voordeur. Het woonplezier wordt voor een groot deel bepaald door de woonomgeving. Daarom investeren wij hierin. Dat doen we op verschillende manieren.

Onze medewerkers wijkbeheer en wonen zijn onze ogen en oren in de wijk en de buurt. Zij zijn altijd bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de portieken van flats schoongemaakt en opgeruimd worden, door overlast aan te pakken of door te bemiddelen bij burenruzies. We werken daarbij samen met instanties als gemeenten, welzijnswerk, maatschappelijk werk, GGZ en politie. Samen houden we de vinger aan de pols.