Huurbeleid 2017

Interessant? Deel dit

Opnieuw geen huurverhoging voor bijna alle huurders van Actium

Op 1 juli past Actium de huurprijzen aan. Dit jaar wordt de huurprijs van 95% van onze huurders niet verhoogd! Hierover hebben Actium en huurdersplatform MEVM overeenstemming bereikt. Bijna 900 huurders met een hoger inkomen dan € 40.349,- per jaar, krijgen een huurverhoging van maximaal 4,3%. Deze huurders behoren niet tot de primaire doelgroep en huren een relatief goedkope woning.  We zijn er trots op dat we bij Actium het wonen op deze manier betaalbaar kunnen houden voor onze klanten met lagere inkomens. 

Huurders met een hoger inkomen dan € 40.349,- per jaar, krijgen een huurverhoging van 0 tot 4,3%. De huurverhoging is voor deze huurders afhankelijk van de hoogte van het inkomen, maar ook van de huurprijs van de woning. Heeft u een hoog inkomen en woont u in een relatief goedkope woning, dan kunt u een hogere huurstijging tegemoet zien dan wanneer u in een duurdere woning woont. Deze verhoging is noodzakelijk om het wonen voor huurders met een lager inkomen betaalbaar te houden.

Om te bepalen bij welke inkomensgroep u hoort, heeft Actium uw huishoudinkomen opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst kijkt naar het gezamenlijke huishoudinkomen over het jaar 2015, gebaseerd op het aantal personen dat op uw adres staat ingeschreven op  1 juli 2017. Iedereen die nu op uw adres staat ingeschreven, kán namelijk bijdragen aan de maandelijkse huur.

De huuraanpassing per 1 juli 2017 hebben we samengevat in onderstaande tabel.

 

 

 

 

 

Wat betaal ik nu aan huur?

Lager dan €414,03

Tussen €414,03 en € 592,55

Tussen €592,56 en € 628,76

Tussen €628,77 en €710,68

Wat  verdiende ik in 2015?

Minder dan € 40.349

0%

Meer dan € 40.349

4,3%

0 - 4,3%

Eind april hebben we u een brief gestuurd
Eind april hebben we u per brief geïnformeerd over de huurverhoging. In de brief staat uw huidige huurprijs vermeld en de huurprijs die u betaalt vanaf 1 juli 2017. Ook vindt u bij de brief een bijlage waarin de waardering van uw woning in punten is aangegeven. Deze woningwaardering is ontwikkeld door de overheid om de prijs en kwaliteit van de huurwoningen in de juiste verhouding te houden. De huurprijzen van Actium zitten in alle gevallen ruim onder de maximale huurprijs die de woningen volgens dit waarderingssysteem mag hebben. Een goede kwaliteit voor een lage prijs dus. Een aanpassing van de woningwaardering heeft daarom waarschijnlijk geen invloed op uw huurprijs. Verdient u meer dan € 40.349,-/jaar en krijgt u wel een inkomensafhankelijke huuraanpassing, dan is ook een verklaring van de Belastingdienst bijgesloten.

Servicefondsen
Naast de kale huur betaalt u ook voor het glasfonds en het rioolontstoppingsfonds. De prijs hiervan vermelden we in uw huuraanzegging. Deze prijzen stellen we jaarlijks vast op basis van de kosten en opbrengsten in het voorafgaande jaar. Het tarief voor het glasfonds blijft per 1 juli 2017 gelijk. De prijs van het rioolontstoppingsfonds wordt wel verhoogd, om de geschatte kosten voor 2017 te kunnen dekken. In de tabel hieronder ziet u het oude en het nieuwe tarief: 

 

Tarief 2016

Tarief 2017

Glasfonds

€ 0,45

€ 0,45

Rioolverzekering

€ 1,90

€ 2,20

Totaal

€ 2,35

€ 2,65

Vragen of bezwaar maken?
Via de volgende link vindt u meer informatie over bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/bezwaar-tegen-inkomensafhankelijke-huurverhoging-wegens-lager-inkomen. Als u vragen heeft of bezwaar wilt indienen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.