Overlast

Interessant? Deel dit

Waar mensen dicht op elkaar wonen, kan het soms gebeuren dat ze last hebben van elkaar. Gelukkig is de oplossing vaak gemakkelijk. Een vriendelijk gesprek met uw buren lost meer op dan een klacht bij de politie of Actium. Het is mogelijk dat uw buren niet eens beseffen welke overlast u ondervindt.

Gesprek met de buren
Een overlastprobleem begint meestal met kleine ergernissen. Probeer deze op te lossen in een gesprek. Houd er rekening mee dat veel mensen niet weten dat hun gedrag bij u en anderen overlast veroorzaakt. Samen kunt u het probleem bespreken. Wacht hier niet te lang mee en neem de tijd om u goed voor te bereiden op een gesprek. 

Kijkt u op tegen een gesprek? Vraag dan de hulp van een buitenstaander (bijvoorbeeld een vriend, familielid of andere buur), zodat deze kan optreden als bemiddelaar. Ook kunt u denken aan buurtbemiddeling, de leiding van een school, welzijnswerkers, buurtcentra en de wijkagent. Bekijk in dit overzicht met welke melding u bij het beste bij wie terecht kunt.

Komt u er samen met uw buren niet uit?
Dan kunt u contact opnemen met Actium. U kunt daarvoor het overlastformulier gebruiken. Eventueel regelen wij een gesprek met beide partijen waarbij Actium optreedt als bemiddelaar. Tijdens dit gesprek kunnen wij helpen om een oplossing te vinden. Als het nodig is, verwijzen wij u door naar maatschappelijke instellingen, de gemeente of politie. In bijzondere gevallen kan Actium een proces aanspannen tegen de veroorzaker.

Het uiterste middel is een gerechtelijke procedure met als eis ontbinding van het huurcontract en ontruiming van de woning. Wij kunnen dit alleen doen wanneer er sprake is van een ernstige overtreding van het huurcontract, waarbij meerdere huurders overlast ondervinden. In Nederland kan niemand zomaar uit huis worden gezet, ook al maakt diegene het nog zo bont. Alleen de rechter kan het huurcontract ontbinden.

Strafbare feiten
Is er sprake van strafbare feiten, ernstige geluidsoverlast (’s avonds / ’s nachts), bedreiging, geweld of criminele activiteiten? Schakel dan de politie in via telefoonnummer 0900 8844.

Veel gestelde vragen over overlast

fold faq Hoe kan ik overlast melden?

Is er sprake van structurele overlast? Kunt u het zelf niet oplossen met uw buren? Dan kunt u de overlast aan ons melden. Het is belangrijk dat u voldoende voorbeelden en gegevens heeft van de overlast. Houd bij wanneer u de overlast ervaart en in welke mate. Een overlastmelding kunt u via online aan ons doorgeven. Bellen of langskomen in de woonwinkel kan natuurlijk ook.

fold faq Ik ervaar overlast van mijn buren/buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Het komt in de beste buurten voor: (geluids)overlast. Heeft u weleens overlast van uw buren? Wij geven u graag wat tips hoe u hiermee om kunt gaan. Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn. Met een goed gesprek kunt u een heleboel ergernis oplossen. Kunt u het zelf niet oplossen met uw buren? Dan kunt u de overlast online aan ons melden. Bellen of langskomen in de woonwinkel kan natuurlijk ook.