Klacht melden

Hieronder staan de veelgestelde vragen over het melden van een klacht. Niet gevonden wat je zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel je vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Klacht melden

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening

Algemeen

Natuurlijk vinden wij het jammer dat je ontevreden bent. Toch horen we graag wat er aan de hand is. Dan kunnen wij met je op zoek naar een passende oplossing. Waar mogelijk verbeteren wij onze dienstverlening. Je kunt de klacht op de volgende manieren melden:

 • Via Klacht melden;
 • Telefonisch via 0592 400 100;
 • Via een brief (Postbus 500, 9400 AM Assen);
 • Door langs te komen bij ons op kantoor.

Ervaar je overlast van je buren of buurtbewoners?
Dit is niet een klacht over onze dienstverlening, maar valt onder 'overlast'. Probeer dit dan eerst samen op te lossen, door met elkaar te praten. Via Overlast melden kun je de overlast ook bij ons melden.

Heeb je een reparatieverzoek?
Ook dit is niet een klacht over onze dienstverlening. Voor storingen of gebreken aan je woning kun je direct via Reparatieverzoek indienen een reparatieverzoek bij ons indienen.

Wat is jullie klachtenprocedure?

Algemeen

We nemen de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling. Samen met jou zoeken we naar een passende oplossing. Klachten worden in principe behandeld door de medewerker die hierbij betrokken is. Een klacht over een medewerker behandelt de teammanager van de medewerker.

Als je dat prettig vindt, krijg je een schriftelijke of digitale bevestiging van de afspraken die zijn gemaakt. We kunnen niet altijd een klacht oplossen, maar we leggen in dat geval wel altijd uit waarom dat niet lukt.

Wij kunnen een klacht niet in behandeling nemen als:

 • je de klacht anoniem indient;
 • je de klacht hebt voorgelegd aan de rechter of huurcommissie;
 • er een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.

Ik ben ontevreden over de afhandeling van mijn klacht

Algemeen

Van klacht naar een geschil

Wij proberen er samen met jou uit te komen en jouw klacht naar tevredenheid op te lossen. Soms lukt dit niet. Je bent het niet eens met hoe wij jouw klacht willen verhelpen. Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil.

We hebben het over een geschil als:

 • Wij niet reageren op herhaalde verzoeken om een klacht op te lossen;
 • Wij niet al het redelijke doen om de klacht op te lossen;
 • Je niet tevreden bent over hoe wij de klacht behandelen;
 • Je niet tevreden bent met de uitkomst.

Een geschil aanmelden bij de Regionale Geschillencommissie

Met een geschil kun je terecht bij de Regionale Geschillencommissie. Deze commissie is onafhankelijk. Wil je meer weten of in contact komen? Dat kan via de website van de Regionale Geschillencommissie.

Het klachtenregelement vindt u hier.

Wat is de Regionale Geschillencommissie?

Algemeen

Voor geschillen kan je terecht bij de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie. Deze commissie adviseert de verhuurder over de afhandeling van de klacht. Deze commissie is ingesteld op initiatief van een aantal huurdersorganisaties, in samenwerking met woningcorporaties die werkzaam zijn in Drenthe en Groningen:Actium, Domesta, Lefier, Woonborg, Woonconcept, Woonservice, Woningstichting De Volmacht, Stichting Eelder Woningbouw.

Geschil melden
Je kan een geschil via de website van de Regionale Geschillencommissie of de post melden bij de geschillencommissie:

Regionale Geschillencommissie
p/a Postbus 190
7900 AD HOOGEVEEN

Website: www.geschillenbehandelen.nl
E-mail: samen@geschillenbehandelen.nl

Wat is de procedure voor het behandelen van geschillen?

Algemeen

Voor geschillen kan je terecht bij de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie. Deze commissie adviseert de verhuurder over de afhandeling van de klacht. Hieronder zie je het stappenplan voor de behandeling van geschillen.

 • Melding van het geschil via de website (www.geschillenbehandelen.nl) of per post (Regionale Geschillencommissie, p/a Postbus 190 7900 AD HOOGEVEEN); Bevestiging van ontvangst en beoordeling van het geschil;
 • Behandeling van het geschil tijdens een hoorzitting, waarbij zowel je als Actium de situatie kunnen toelichten aan de commissie;
 • Advies door de commissie aan de directeur van Actium (de indiener van het geschil krijgt gelijktijdig een afschrift van dit advies);
 • Besluitvorming door de directeur van Actium (binnen 1 maand na de hoorzitting).

Wat is de Huurcommissie?

Algemeen

Je kan als huurder de Huurcommissie inschakelen als je:

 • het niet eens bent met een huurverhoging;
 • huurverlaging wilt omdat het aantal punten (woningwaardering) niet klopt;
 • het niet eens bent met de huurverhoging na woningverbetering;
 • tijdelijke huurverlaging wilt vanwege achterstallig onderhoud;
 • het niet eens bent met het voorschot of de afrekening van servicekosten;
 • de aanvangshuur wilt laten toetsen (dit kan alleen als je nog geen 6 maanden in de woning woont).

Meer informatie over de Huurcommissie vind je hier.