Onderverhuur en huisbewaring

Hieronder staan de veelgestelde vragen over onderverhuur en huisbewaring. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Onderverhuur en huisbewaring

Ik denk dat mijn buren hun woning onderverhuren

Onze huurders mogen hun woning niet onderverhuren. Denkt u dat uw buren dit toch doen (en hebt u hier misschien last van)? Dan kunt u dit bij ons melden via Overlast melden. Wij gaan natuurlijk vertrouwelijk om met uw melding en gegevens.

Huisbewaring
Wij staan huisbewaring wél toe, als onze huurders hiervoor toestemming hebben gevraagd Huisbewaring is het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij tijdelijke afwezigheid van de huurder. Als u twijfelt, kunt u natuurlijk altijd even met ons overleggen via 0592 400 100.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de huisbewaarder?

Als de huisbewaarder de woning niet wil verlaten, dan moet u zelf actie ondernemen en eventueel een juridische procedure opstarten.

U bent en blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de huur, schade aan de woning. Ook blijft u aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door de huisbewaarder (zie het betreffende artikel in ons Huurreglement). 

Kan de huisbewaarder huurtoeslag aanvragen?

Nee, want zowel de huisbewaarder als de huurder hebben in de periode van huisbewaring geen recht op huurtoeslag.

Heeft huisbewaring invloed op de hoogte van mijn huurtoeslag?

Ja. Zowel de huisbewaarder als de huurder hebben in de periode van huisbewaring geen recht op huurtoeslag.

Kan een huisbewaarder medehuurder worden?

Nee, dat is niet mogelijk.

Hoe lang mag ik mijn woning beschikbaar stellen voor huisbewaring?

Minimaal 3 maanden tot maximaal 1 jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal 1 jaar.

Wat is huisbewaring en hoe kan ik hiervoor toestemming vragen?

Actium staat het onderverhuren van een woning niet toe. Huisbewaring wordt wél door Actium toegestaan, als dit vooraf schriftelijk is aangevraagd. Huisbewaring is het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij tijdelijke afwezigheid van de huurder. Om in aanmerking te komen voor huisbewaring, moet u aan minimaal één van onderstaande voorwaarden voldoen (en dit kunnen aantonen):

 • U woont tijdelijk in het buitenland vanwege studie of werk;
 • U bent langdurig op reis en kunt daardoor tijdelijk geen gebruik maken van de woning;
 • U kunt tijdelijk geen gebruik maken van de woning in verband met detentie, of om een andere zwaarwegende reden.

Aanvullende voorwaarden:

 • Termijn: minimaal 3 maanden tot maximaal 1 jaar. Met mogelijke verlenging van maximaal 1 jaar;
 • Bij remigratie of proefsamenwonen een termijn van maximaal 1 jaar;
 • De tijdelijke huurder is minimaal 18 jaar en heeft geen zelfstandige woning;
 • Er mag geen overbewoning ontstaan (verhouding aantal bewoners tot de grootte van de woning);
 • De woning mag niet gebruikt worden door een woning- of kamerbemiddelingsbureau;
 • Er is geen huurachterstand;
 • Er is geen overlast;
 • De huisbewaarder en de huurder ontvangen in de periode van huisbewaring geen huurtoeslag;
 • De huurder zegt door ondertekening van de overeenkomst huisbewaring tegelijk het huurcontract op;
 • De huuropzegging wordt gedateerd, 1 maand na het einde van de huisbewaring;
 • Deze huuropzegging zal alleen in behandeling worden genomen als de huurder niet terugkeert in de woning.

Gedurende de huisbewaring blijft de huurder verantwoordelijk voor de rechten en plichten genoemd in het huurcontract en de huurbetaling. Het is niet toegestaan dat u de huisbewaarder een hogere vergoeding in rekening brengt dan de huur die u betaalt aan Actium. Wel kunt u de geleverde diensten (zoals gas, water, elektra, kabelkosten etc.) en het gebruik maken van inboedel doorberekenen aan de huisbewaarder.

Toestemming vragen
Als u een huisbewaarder heeft gevonden kunt u samen het aanvraagformulier huisbewaring invullen. Bij de aanvraag voegt u bewijsmateriaal toe waaruit de noodzaak en de duur van de huisbewaring blijkt. Dit bewijsmateriaal moet bestaan uit:

 • Een bewijs van inschrijving van de in het buitenland gelegen onderwijsinstelling;
 • Een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat u voor een bepaalde periode naar het buitenland uitgezonden bent of een arbeidscontract voor een bepaalde periode, waaruit blijkt dat u die periode werkzaam zult zijn in het buitenland;
 • Reispapieren waaruit uw afwezigheid voor een bepaalde periode blijkt;
 • Een verklaring, waaruit de tijdelijke afwezigheid blijkt, van een medisch specialist, een revalidatiecentrum of verzorgingshuis;
 • Een gerechtelijke uitspraak, waaruit de duur van de detentie blijkt; In geval van andere zwaarwegende redenen overtuigend bewijs, waaruit de noodzaak voor de tijdelijke afwezigheid blijkt.

Het is niet toegestaan uw woning zonder schriftelijke toestemming in gebruik te geven aan een ander. In uitzonderlijke gevallen kan de periode van huisbewaring verlengd worden. Een verlenging moet u altijd bij ons aanvragen.

De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk
Wij wijzen u erop dat u, als hoofdhuurder, verantwoordelijk blijft voor het tijdig betalen van de huur, schade aan de woning en aansprakelijk bent voor overlast veroorzaakt door de huisbewaarder (zie het betreffende artikel in ons Huurreglement). Ook als de huisbewaarder de woning niet wil verlaten dan moet u zelf actie ondernemen en eventueel zelf een juridische procedure opstarten.

Ik wil mijn woning graag onderverhuren. Hoe vraag ik dat aan bij jullie?

Actium staat het onderverhuren van een woning niet toe. Wanneer u tijdelijk, wegens afwezigheid, geen gebruik maakt van uw woning en u aan de voorwaarden voldoet, kunt u wel een aanvraag tot huisbewaring indienen. Het is niet toegestaan uw woning zonder schriftelijke toestemming in gebruik te geven aan een ander. Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u de onderverhuur/huisbewaring aanvragen met behulp van het aanvraagformulier huisbewaring.

Bij de aanvraag voegt u bewijsmateriaal toe waaruit de noodzaak en de duur van de huisbewaring blijkt. Dit bewijsmateriaal moet bestaan uit:

 • Een bewijs van inschrijving van de in het buitenland gelegen onderwijsinstelling;
 • Een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat u voor een bepaalde periode naar het buitenland uitgezonden bent of een arbeidscontract voor een bepaalde periode, waaruit blijkt dat u die periode werkzaam zult zijn in het buitenland;
 • Reispapieren waaruit uw afwezigheid voor een bepaalde periode blijkt;
 • Een verklaring, waaruit de tijdelijke afwezigheid blijkt, van een medisch specialist, een revalidatiecentrum of verzorgingshuis;
 • Een gerechtelijke uitspraak, waaruit de duur van de detentie blijkt;
 • In geval van andere zwaarwegende redenen overtuigend bewijs, waaruit de noodzaak voor de tijdelijke afwezigheid blijkt.

Wij wijzen u erop dat u, als hoofdhuurder, verantwoordelijk blijft voor het tijdig betalen van de huur, schade aan de woning en aansprakelijk bent voor overlast veroorzaakt door de huisbewaarder (zie het betreffende artikel in ons Huurreglement). Ook als de huisbewaarder de woning niet wil verlaten dan moet u zelf actie ondernemen en eventueel zelf een juridische procedure opstarten.

Mag ik mijn woning via AirBNB onderverhuren?

Nee, dat mag niet.

Mag ik mijn woning tijdelijk onderverhuren?

Actium staat het onderverhuren van een woning niet toe. Huisbewaring wordt wél door Actium toegestaan, als dit vooraf schriftelijk is aangevraagd. Huisbewaring is het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij tijdelijke afwezigheid van de huurder. Om in aanmerking te komen voor huisbewaring, moet u aan minimaal één van onderstaande voorwaarden voldoen (en dit kunnen aantonen):

 • U woont tijdelijk in het buitenland vanwege studie of werk;
 • U bent langdurig op reis en kunt daardoor tijdelijk geen gebruik maken van de woning;
 • U kunt tijdelijk geen gebruik maken van de woning in verband met detentie, of om een andere zwaarwegende reden.

Aanvullende voorwaarden:

 • Termijn: minimaal 3 maanden tot maximaal 1 jaar. Met mogelijke verlenging van maximaal 1 jaar;
 • Bij remigratie of proefsamenwonen een termijn van maximaal 1 jaar;
 • De tijdelijke huurder is minimaal 18 jaar en heeft geen zelfstandige woning;
 • Er mag geen overbewoning ontstaan (verhouding aantal bewoners tot de grootte van de woning);
 • De woning mag niet gebruikt worden door een woning- of kamerbemiddelingsbureau;
 • Er is geen huurachterstand;
 • Er is geen overlast;
 • De huisbewaarder en de huurder ontvangen in de periode van huisbewaring geen huurtoeslag;
 • De huurder zegt door ondertekening van de overeenkomst huisbewaring tegelijk het huurcontract op;
 • De huuropzegging wordt gedateerd, 1 maand na het einde van de huisbewaring;
 • Deze huuropzegging zal alleen in behandeling worden genomen als de huurder niet terugkeert in de woning.

Gedurende de huisbewaring blijft de huurder verantwoordelijk voor de rechten en plichten genoemd in het huurcontract en de huurbetaling. Het is niet toegestaan dat u de huisbewaarder een hogere vergoeding in rekening brengt dan de huur die u betaalt aan Actium. Wel kunt u de geleverde diensten (zoals gas, water, elektra, kabelkosten etc.) en het gebruik maken van inboedel doorberekenen aan de huisbewaarder.

Toestemming vragen
U kunt ons toestemming voor huisbewaring vragen via aanvraagformulier huisbewaring.