Interessant? Deel dit

Actium investeert in grootschalige wijkvernieuwing in Oosterwolde

Actium investeert de komende tijd fors in het Haerenkwartier in Oosterwolde. Gisteren (5 februari) informeerde de woningcorporatie huurders van 171 woningen over de plannen voor hun wijk. Aan 127 woningen wordt groot onderhoud uitgevoerd en 44 woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Afgelopen zomer werden er vier bewonersbijeenkomsten georganiseerd in het Haerenkwartier. Met bewoners werd gesproken over hun woning en wijk. Dit leverde veel ideeën, suggesties en plannen op. Daarnaast onderzocht een onafhankelijk bureau de technische staat van de woningen, de openbare ruimte en de toekomstverwachting en leefbaarheid van de wijk. De komende maanden worden de definitieve plannen ontwikkeld. Dit gebeurt samen met een klankbordgroep van circa dertig bewoners. Welke groot onderhoudswerkzaamheden er exact plaatsvinden, is nog niet bekend. Wel wordt er rekening gehouden met behoeftes en wensen van bewoners en speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

Openheid en ruimte

Om de buurt aantrekkelijker en prettiger te maken, wordt een aantal blokken met woningen gesloopt. Op deze manier wordt er meer openheid en ruimte in de wijk gecreëerd. De te slopen woningen worden door nieuwbouw vervangen. Hierbij zal het gaan om levensloopbestendige woningen. Zo kan er ingespeeld worden op de toenemende vergrijzing en komt er meer variatie in het straatbeeld.

Samenwerken aan wijkvernieuwing

Actium werkt samen met gemeente Ooststellingwerf en welzijnsorganisatie Scala aan een grootschalige wijkvernieuwing in het Haerenkwartier. Er wordt niet alleen in woningen geïnvesteerd, maar ook in een prettige en levendige buurt. Samen met bewoners wordt er hard gewerkt om de wijk mooier, groener, afwisselender en veiliger te maken.