Interessant? Deel dit

Actium maakt prestatieafspraken en steekt de komende vijf jaar bijna 400 miljoen in haar huurwoningen

Actium, huurdersplatform MEVM en de acht gemeenten in Drenthe en Friesland waar de corporatie woningen verhuurt, hebben deze maand de gezamenlijke prestatieafspraken 2018 vastgesteld en ondertekend. Actium steekt de komende vijf jaren bijna 400 miljoen euro in het onderhouden, verduurzamen, renoveren, vervangen en uitbreiden van haar huurwoningen in Drenthe en Friesland. Op vrijdag 15 december leverde Actium de prestatieafspraken aan bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Nieuwbouw en woningverbetering
Ruim € 380 miljoen besteedt Actium de komende vijf jaar in de kwaliteit van haar woningen. De corporatie vernieuwt op grote schaal door 350 verouderde huurwoningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit gebeurt in verschillende gemeenten. Daarnaast worden de komende jaren 525 woningen in oudere wijken in Assen gerenoveerd en verbeterd. In de gemeente Assen en Meppel is de vraag naar sociale huurwoningen groter dan het bestaande aanbod. Daarom breidt Actium in deze twee gemeenten uit door nieuwe woningen te bouwen. In Assen worden de komende jaren 600 woningen bijgebouwd. En in Meppel realiseert Actium ruim 80 nieuwe woningen. De gemeenten Assen en Meppel dragen bij door voldoende geschikte en betaalbare bouwlocaties aan te dragen en te zorgen dat vergunningstrajecten vlot kunnen worden doorlopen.

Duurzaamheid en energiebesparing
De komende jaren wil Actium nog meer doen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Naast het aanbrengen van isolatie, dubbelglas en HR cv-ketels, laat Actium de komende vijf jaren 40.000 zonnepanelen plaatsen op ruim 5000 huurwoningen. Zo blijft Actium op koers om de doelstellingen van het Nationaal Energie Akkoord te halen en haar huurders in 2040 energieneutraal te kunnen laten wonen.

Betaalbaar wonen
Actium blijft er voor zorgen dat ze voldoende (85%) betaalbare woningen (met een huurprijs tot € 635,05) heeft voor woningzoekenden met een lager inkomen. De huurprijzen van huurders met een lager inkomen worden bovendien zo min mogelijk verhoogd. In 2018 laten Actium en MEVM samen met een aantal collega-corporaties en huurdersorganisaties opnieuw een woonlastenonderzoek uitvoeren onder huurders. Uit dit onderzoek zal blijken welk deel van hun inkomen huurders uitgeven aan de huur en andere woonlasten. Actium en MEVM baseren het toekomstige huurbeleid op de uitkomsten van dit onderzoek.

De volkshuisvestelijke uitdagingen en afspraken zijn in iedere gemeente anders en afgestemd op de lokale behoefte. Belangrijke thema’s uit de prestatieafspraken 2018 zijn samenwerking, beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en wonen, welzijn en zorg. Sommige afspraken hebben een looptijd van vijf jaar, andere worden elk jaar geactualiseerd. De prestatieafspraken per gemeente zijn openbaar en te downloaden op www.actiumwonen.nl/prestatieafspraken.