Interessant? Deel dit

Grootschalige sloop de Lariks gestart

Onlangs startte Actium met de sloop van de drie flats aan de Rabenhauptstraat in Assen. Met deze ingrijpende werkzaamheden wordt in één klap zichtbaar hoe omvattend de wijkvernieuwing van de Lariks de komende jaren gaat zijn. Naast de vervanging van woningen wordt er ook gewerkt aan het verbeteren en versterken van het contact en samenzijn tussen bewoners en de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor zijn vanuit Mijn Buurt Assen samen met bewoners plannen en initiatieven ontwikkeld.

De sloopwerkzaamheden in de Asser wijk de Lariks zijn in volle gang. Aan de Stadhouderslaan zijn recent 14 seniorenwoningen gesloopt. Hier bouwt Actium volgend jaar 20 grondgebonden woningen terug. Wanneer de sloop van de drie flats aan de Rabenhauptstraat is afgerond, maken deze plaats voor 36 grondgebonden woningen. Daarna wordt gestart met de sloop van de flats aan de Nobellaan nummer 335 t/m 365 (oneven) en de Stadhouderslaan 56 t/m 86 (even). Hier worden 40 tot 60 appartementen terug gebouwd.

De Lariks bloeit en groeit verder

Binnen Mijn Buurt Assen werken Actium, gemeente Assen en Vaart Welzijn nauw samen. Hierdoor is het mogelijk om de sloop en nieuwbouw van Actium te laten aansluiten op de werkzaamheden van de gemeente aan de openbare ruimte. In de Lariks wordt o.a. het riool vernieuwd en vinden er herinrichtingswerkzaamheden plaats. Samen met buurtbewoners is gekeken naar knelpunten en wensen. Tijdens het wijkfeest in september zijn de uitgewerkte plannen voor de herinrichting van het gebied tussen de Maria in Campislaan tot aan de Talmastraat en het winkelcentrum tot aan de Lesturgeonstraat gepresenteerd. Straten worden smaller, er komen deels verhoogde parkeervakken en duurzame LED-lantaarnpalen moeten de wijk verlichten. Vaart Welzijn organiseert activiteiten voor en met bewoners die bijdragen aan een sterkere binding in de wijk. Ook zijn er wekelijks spreekuren in het Buurtinformatiecentrum (BIC) aan de Linthorst Homanlaan 13.

Na de grootschalige investeringen is de Lariks een prettige, groene wijk met een open karakter die voldoet aan de woonwensen van nu. Met een gevarieerd woningaanbod dat geschikt is voor diverse doelgroepen. Al deze vernieuwingen samen maken dat de Lariks bloeit en verder groeit!