Interessant? Deel dit

Samenwerkende organisaties slaan handen ineen voor mensen uit de opvang en Beschermd Wonen

Corporaties, gemeenten en opvanginstellingen slaan de handen ineen om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. In het programma 'Weer thuis!' verenigen organisaties in zeven regio’s zich om dat te realiseren.

In de deelnemende regio’s maken corporaties, gemeenten en opvanginstellingen op bestuurlijk niveau (prestatie)afspraken over de huisvesting en bijbehorende ondersteuning voor bijzondere doelgroepen. De komende weken bespreken de bestuurders van corporaties, gemeenten en instellingen voor opvang en beschermd wonen met elkaar hoe ze tot een gezamenlijk plan van aanpak kunnen komen. Ze kijken naar de regionale opgave, mogelijke oplossingsrichtingen, het haalbare resultaat en de manier waarop dat bereikt kan worden. Na de zomer 2017 hebben de regio’s een plan van aanpak gereed en gaan ze aan de slag. Het programma loopt tot eind 2018.

Wie doen er mee?

De volgende partijen zijn trekkers van het programma in hun regio:

  • Wonen Limburg, Gemeente Venray en Leger des Heils/GGZ.
  • Haag Wonen, gemeente Den Haag en Leger des Heils
  • Standvast wonen, Talis, gemeente Nijmegen en RIBW Nijmegen & Rivierenland
  • PreWonen, gemeente Haarlem en RIB/KAM
  • HW Wonen, gemeente Hoekse Waard en Pameijer/Cavent
  • Lefier, gemeente Groningen, Het Kopland
  • Actium, gemeente Assen, Leger des Heils/Cosis (RIBW)
  • Eindhoven: Woonbedrijf, gemeente Eindhoven en Neos

Samenwerking koepelorganisaties

Het programma Weer Thuis! is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, Leger des Heils (LdH) en Federatie Opvang (FO), mede namens RIBW Alliantie, GGZ Nederland.