Interessant? Deel dit

Welke deuren opende Actium in 2016?

Het online jaarverslag 2016 van Actium is beschikbaar. Ook in 2016 hebben we ons ingezet voor betaalbaar en prettig wonen, in de stad en op het platteland. Actium heette 1517 nieuwe huurders welkom, leverde 154 nieuwe woningen op, voerde planmatig onderhoud uit bij 5630 woningen en verduurzaamde 1287 woningen. Ze vroeg huurders (mee) te beslissen over het groot onderhoud aan hun woning en ging samen met bewoners aan de slag in hun wijk. We hielden daarbij het wonen betaalbaar voor onze klanten. We voerden geen huurverhoging door en verlaagden van zelfs 1000 woningen de huurprijs. Op deze manier opende Actium ook in 2016 veel deuren voor haar huurders.

Het jaar 2016 stond daarnaast in het teken van de implementatie van de Woningwet. Hiermee kregen de woningmarktregio’s, de veranderende rollen van gemeenten, huurders en corporaties, en het passend toewijzen in 2016 hun beslag. Op basis van de Woningwet werden de huurwoningen ‘passend’ toegewezen, waarbij het inkomen van de nieuwe huurder uitgangspunt is. Ook hadden het huisvesten van statushouders, door de grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland, en de extramuralisering van de zorg invloed op het werk van de corporatie.

 

Ambities 2018-2022
Rond dezelfde tijd dat Actium verantwoording aflegt via haar jaarverslag, is ze in gesprek met de acht gemeenten in haar werkgebied over de plannen van de komende vijf jaren. Actium heeft bij iedere gemeente een voorstel, het zogenaamde ‘bod’, ingediend. In dit bod omschrijft Actium onder meer hoeveel woningen ze in iedere gemeente wil bouwen, onderhouden en verduurzamen. Van 2018 tot en met 2022 wil Actium:

 

  • 1067 nieuwe woningen bouwen, waarvan 895 in Assen,

  • groot onderhoud uitvoeren aan 707 woningen,

  • planmatig onderhoud verrichten aan gemiddeld 4250 per jaar,

  • 5890 zonnepanelen installeren en 1848 woningen isoleren,

  • In totaal 314 miljoen euro investeren in nieuwbouw, verduurzaming en onderhoud van haar woningen.

 

In het najaar zal het bod per gemeente moeten resulteren in prestatieafspraken voor 2018. Aan deze afspraken committeren de gemeente, de huurdersorganisatie MEVM en woningcorporatie Actium zich.