Containerwoningen aan de Havenkade binnenkort bewoond

“Het is heel bijzonder dat we met elkaar – gemeente Assen, Leger des Heils, WerkPro en Actium - dit project gerealiseerd hebben. We zijn er trots op om woonruimtes aan te kunnen bieden aan mensen die het lastig vinden om in een gewone woonwijk te wonen”, aldus Rein Swart, directeur-bestuurder van woningcorporatie Actium tijdens de open dag van de vijf zogeheten containerwoningen aan de Havenkade in Assen.

Verbonden aan de nacht- en dagopvang

De containerwoningen zijn woonruimtes voor mensen die door persoonlijke problemen niet in een gewone wijk kunnen wonen en in een prikkelarme omgeving met veel steun werken aan hun herstel en stabilisatie. Doel is dat zij weer grip op hun leven krijgen en zich weer kunnen handhaven in de maatschappij. De woonruimtes zijn op deze locatie geplaatst, omdat ze zijn verbonden aan de nacht- en dagopvang van het Leger des Heils en de dagbesteding van WerkPro aan de Havenkade. Deze organisaties zijn intensief betrokken bij de zorg voor de bewoners.

Pilot van vier jaar

Rein Swart: “Dit initiatief sluit aan bij waar we als Actium voor staan: zoveel mogelijk mensen een goed thuis bieden. En deze mensen vallen tussen wal en schip en voor hen willen we er ook zijn. Samen met Assen, het Leger des Heils en WerkPro zijn we tot deze mooie tussenvorm gekomen, zodat deze mensen misschien ooit zelfstandig kunnen wonen.” Bernard de Bruijn, regiomanager Drenthe bij het Leger des Heils Noordoost benadrukt: ‘Vanuit onze gezamenlijke inzet is dit project tot stand gekomen in het belang van mensen die dat hard nodig hebben. Dit project aan de Havenkade sluit dan ook perfect aan bij het motto van het Leger des Heils: herstel begint met een (t)huis.” De 34-jarige Eduardo, die al 2,5 jaar in zijn auto doorbrengt, kan niet wachten tot hij zijn intrek in een van de woonunits kan nemen. "Deze plek is voor mij heel belangrijk. Ik kijk er erg naar uit om weer een eigen woonruimte te hebben. Ik ben dankbaar voor de kans die ik krijg. Ik zie het als een kans op een mooie toekomst.”

Eigen voorzieningen

De containerwoningen hebben een afmeting van 8x3 meter. Iedere woning heeft eigen voorzieningen zoals een wc, douche en keukenblok. Ze zijn geïsoleerd qua warmte en geluid en hebben een aparte slaap- en woonkamer. Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht. De pilot duurt vier jaar, met een mogelijkheid om nog een jaar te verlengen. De woonruimtes blijven maximaal vijf jaar op deze locatie staan.

Afspraken over toezicht

Actium huurt het terrein van de gemeente en is verhuurder van de containerwoningen aan het Leger des Heils. Het Leger des Heils en WerkPro hebben naast de zorg voor de bewoners ook samenwerkingsafspraken gemaakt met de politie en de gemeente over toezicht en handhaving. Daarnaast is er een camerasysteem dat is aangesloten op het bestaande camerasysteem van het Leger des Heils. In de afspraken tussen het Leger des Heils en de bewoners zelf is (het accepteren van) begeleiding door de dag- en nachtopvang als voorwaarde opgenomen. De bewoners betrekken hun containerwoning begin november.

Inkijkje

Afgelopen donderdag kregen omwonenden en medewerkers van de samenwerkende organisaties de gelegenheid de containerwoningen vanbinnen te bekijken. Hiervoor was veel belangstelling. De reacties over de woonunits waren vooral positief. Ingrid Bousema, manager zorg en activering bij WerkPro, vertelde dat meerdere buurtbewoners hebben zich de afgelopen tijd zorgen gemaakt over een vrouw. Ze troffen haar regelmatig op straat aan en gaven haar zo nu en dan wat extra's. De buurtbewoners waren blij te horen dat deze mevrouw in een van de containers gaat wonen.