Gemeente Meppel, Woonconcept, Actium en huurdersorganisaties ondertekenen meerjarige prestatieafspraken

“We gaan voor versnellen van nieuwbouw en verduurzamen van bestaande woningen”

“Een tekort aan woningen, hoge energieprijzen en aandacht voor veerkrachtige en leefbare wijken
laten meer dan ooit zien dat een goede samenwerking met huurdersorganisaties en de twee woningcorporaties, Woonconcept en Actium, belangrijk is”, aldus Robin van Ulzen, wethouder wonen van de gemeente Meppel.

In de ‘Meerjarige prestatieafspraken 2023-2027’ zijn hierover afspraken gemaakt en zijn concrete acties benoemd. De partijen tekenden woensdag 8 februari het document op een bouwlocatie aan de Nieuwveense landen in Meppel. “Ik ben blij dat we opnieuw tot goede afspraken zijn gekomen die we graag in samenwerking met onze inwoners, elkaar en sociale partners oppakken en uitvoeren”, aldus Van Ulzen.

In de prestatieafspraken worden afspraken gemaakt voor meerdere jaren tussen de gemeente, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Over onder andere de betaalbaarheid, leefbaarheid, nieuwbouw, verduurzaming, doelgroepen en wonen met zorg van sociale huurwoningen in de gemeente.

Versnellen en verduurzamen

Directeur-bestuurder Rein Swart van Actium benadrukt dat een van de afspraken gaat over het versnellen van woningbouw. “Vorig jaar is een woningmarktonderzoek gedaan. Dit onderzoek laat zien dat ook in Meppel behoefte is aan meer sociale huurwoningen. Samen met Woonconcept gaan we hier graag mee aan de slag.” Marcel van Halteren, directeur-bestuurder van Woonconcept, vult aan: ”Een andere afspraak is om bestaande woningen te verduurzamen. Dan kan de energierekening omlaag en juist in deze tijd is het belangrijk om woonlasten zo laag mogelijk en voorspelbaar te houden. We zetten ons in om over vijf jaar geen woningen meer te verhuren met een laag energielabel E, F of G.”

Fijne, leefbare buurten en wijken

“Bewoners wonen graag in een betaalbare woning, maar ook in een prettige woonomgeving. Door te werken aan gemengde wijken, met koop én huurwoningen, zorgen we voor fijne buurten waar iedereen zijn plek kan vinden. Een goede samenwerking met bewoners en alle partners in een wijk of buurt is nodig. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor een prettige buurt, met toegang tot de juiste voorzieningen”, aldus Van Halteren.

Extra aandacht voor seniorenwoningen

Gemeente Meppel en de woningcorporaties zetten zich speciaal in voor het realiseren van ouderenwoningen. Uit het woningmarktonderzoek blijkt dat hier een grote behoefte aan is. Van Ulzen: “Levensloopbestendige woningen die duurzaam en betaalbaar zijn, dragen bij aan zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat kan door het aanpassen van bestaande woningen, daar zijn de corporaties al mee begonnen. En ook door het bouwen van nieuwe, levensloopbestendige woningen op geschikte locaties, zoals dat nu bijvoorbeeld gebeurt aan de Nijeveenseweg.”

De stem van de huurder

Huurdersorganisaties zijn een belangrijke partner van corporaties in de ontwikkeling van bijvoorbeeld beleid. De huurdersvereniging Meppel (HvM) en huurdersorganisatie MEVM waarderen de wijze van totstandkoming van de meerjarenafspraken. René Ubbens van de huurdersvereniging Meppel geeft mede namens Henk Oostland van MEVM aan dat er steeds beter wordt samengewerkt op het gebied van betaalbaar wonen in een fijne buurt. “Evengoed blijven we samen met de corporaties en de gemeente Meppel gedurende het jaar alert om signalen van onze huurders snel en
efficiënt op te pakken.”

Van links naar rechts op de foto: Marcel van Halteren, Robin van Ulzen, Rein Swart en Henk Oostland.