Samen voor goed wonen in Zuidwest-Drenthe

In Zuidwest-Drenthe is Woonconcept een verhuurder die het financieel lastiger heeft dan de collega's in de regio. Daardoor heeft zij moeite om woningen op hetzelfde niveau te onderhouden als de andere corporaties, gaat het verduurzamen van de woningen minder snel en lukt het niet om alle nieuwbouw te realiseren die gevraagd wordt. Door steun van 3 Drentse woningcorporaties kan Woonconcept de woonkwaliteit voor haar huurders verbeteren en meer bijdragen aan duurzamere huizen in Zuidwest-Drenthe.

Naoberschap in Zuidwest-Drenthe

Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen: betaalbare, goede en duurzame huizen in leefbare wijken. Vier Drentse woningcorporaties (Actium, Domesta, Woonservice en Woonconcept) in Zuidwest-Drenthe gaan als goede buren samenwerken om deze uitdagingen nog beter aan te pakken.

In lijn met de Nationale Prestatieafspraken van 2022 hebben alle woningcorporaties in Nederland zich gecommitteerd aan ambitieuze doelen, vertaald naar regionale opgaven. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en huurders. Waarbij woningcorporaties met voldoende middelen de corporaties die het financieel moeilijker hebben, ondersteunen. Gemeenten spelen een belangrijke rol door de regionale opgaven te coördineren, faciliterende regelgeving te bieden en lokale belangen te behartigen.

Steun van Actium, Domesta en Woonservice

Op dit moment heeft Woonconcept moeite om haar deel van de opgaven alleen te realiseren. En goede buren helpen elkaar. De 4 woningcorporaties vinden dat alle huurders in Zuidwest-Drenthe een goed en duurzaam huis verdienen. Daarom zijn Actium, Domesta en Woonservice van plan om Woonconcept de komende jaren te ondersteunen. Er is overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de manier waarop we deze samenwerking mogelijk kunnen maken. 

Ondertekening intentieverklaring

Woensdag 19 juni is een intentieverklaring officieel getekend door de 4 woningcorporaties. Hierin zijn de intenties, uitgangspunten en voorwaarden vastgelegd. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. De ambitie is om in 2025 concrete acties te
ondernemen.