Good Governance

Interessant? Deel dit

Actium staat midden in de samenleving en werkt aan de huisvesting voor mensen met een lager inkomen of mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Dat doen we in een krappe woningmarkt met geld dat maatschappelijk bestemd is.

We vinden het daarom belangrijk om open en transparant te zijn over wat we doen en waarom we dat doen. We hanteren en ondersteunen daarbij de principes van de ‘Governancecode woningcorporaties 2015’.

Good Governance gaat onder meer over goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Onze directeur-bestuurder en de raad van commissarissen (
RvC) van Actium geven invulling aan de afspraken in de Governancecode en leggen hierover verantwoording af. Wanneer u van mening bent dat Actium zich ten onrechte niet aan bepaalde gedragsregels uit de code houdt, dan verzoeken wij u ons daarover te informeren.