Actium kiest richting

Interessant? Deel dit

Actium kiest richting voor 2018-202X

Op weg naar een nieuw ondernemingsplan

Ons huidige ondernemingsplan loopt tot en met 2017. Geschreven in een roerige tijd vol externe en interne ontwikkelingen, hebben we met veel interne en externe input onze strategische koers vastgesteld. Naast een missie en visie, leverde dat zeven strategische opgaven op die we in vier jaar wilden realiseren. Dat is gelukt: aan het eind van 2017 hebben we aan het grootste gedeelte van de gestelde doelen invulling kunnen geven en mooie resultaten bereikt. Tijd dus voor een vervolg.

Waar houden we aan vast, waar herijken we en welke strategische opgaven stellen we onszelf voor de komende vier jaar? De basis ligt in ons huidige plan, het vervolg ligt daar waar we nog kunnen groeien en versterken, of waar de omgeving of wijzelf om herziening in de keuzes vragen.

Inspireren en verkennen
Het nieuwe ondernemingsplan willen we graag samen met alle betrokkenen opstellen. In december en januari hielden we tien brainstormsessies met medewerkers, MEVM en acht gemeenten om te bepalen welke onderwerpen voor Actium belangrijk zijn voor de komende vier jaren. Op een aantal onderwerpen wilden we ons verder verdiepen en ons laten inspireren. Daarom organiseerden we in maart en april diverse activiteiten, voor onze medewerkers, RvC, huurders, huurdersplatform en diverse partners. U leest er alles over in ons activiteitenoverzicht.

Ons nieuwe ondernemingsplan 2018-202X is volgens planning nog voor de zomer beschikbaar. Wilt u meer weten over onze aanpak om tot een ondernemingsplan te komen? Of heeft u interesse om een activiteit bij te wonen of te ondersteunen, neem dan contact met ons op!