impressie afbeelding

Zoeken

Veelgestelde vragen

 

Hieronder vindt u alvast een aantal veelvoorkomende vragen.

Staat uw vraag er niet tussen? Zoek dan op een trefwoord via de zoekbalk hierboven.

 

Waarom is mijn huur (nog) niet automatisch afgeschreven?

Wij verwerken wijzigingen en nieuwe machtigingen vóór de 20e van de maand. Als wij uw machtiging later ontvangen, gaat de automatische incasso de eerstvolgende maand in. Wij schrijven de huur dan af op de 1e van de maand.

Ontvangen wij wij uw aanvraag voor automatische incasso op de 21e? Dit is na onze verwerkingsdatum. Uw machtiging gaat dan een maand later in.

Weekend en feestdagen

Hou er rekening mee dat uw huur tijdens weekenden en feestdagen waarschijnlijk niet op tijd (op de 1e van de maand) wordt afgeschreven. Dit gebeurt dan vaak één of een paar dagen later dan u gewend bent. Zo incasseren wij de huur van de maand januari 2021 pas op (of rond) 4 januari.

Wat is Thuiskompas en wat verandert er voor mij?

Thuiskompas is een initiatief van Actium, De Volmacht, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woonconcept en Woonservice en hun 12 huurdersorganisaties. Op Thuiskompas.nl vindt u vanaf 28 april 2020 alle beschikbare sociale huurwoningen in Drenthe en grensstreken. Thuiskompas is het vervolg op Drenthehuurt.nl.

Vanaf 28 april 2020 kunt u terecht op Thuiskompas

Dan bieden de woningcorporaties in Drenthe beschikbare woningen aan via dit online platform. Met een inschrijving op Thuiskompas kunnen woningzoekenden reageren op het aanbod van de aangesloten corporaties. Dat geeft overzicht en gemak. En de kans om in een groter gebied te zoeken.

U kunt dan met één inschrijving op Thuiskompas reageren op het complete aanbod dat bij uw wensen en inkomen past. Ook kunt u er dan voor kiezen om bijvoorbeeld in een andere plaats in Drenthe te zoeken. Bijvoorbeeld omdat daar sneller een geschikte sociale huurwoning beschikbaar is.

U krijgt in april bericht

Staat u nu als woningzoekende ingeschreven bij één van de Drentse corporaties? U krijgt in we week van 28 april bericht dat uw inschrijving overgaat naar Thuiskompas en een account dat u kunt activeren. Vanaf 28 april kunt u een woning zoeken via Thuiskompas.

Uw inschrijving bij Actium wordt automatisch verlengd tussen 1 januari en 28 april 2020

Loopt uw inschrijving bij Actium af in deze periode? Dan verlengen wij uw inschrijving automatisch en kosteloos. U hoeft dus niets te doen en geen verlengingskosten te betalen, maar kunt het bericht in april rustig afwachten.

Uw langste inschrijftijd blijft geldig

Staat u bij meerdere corporaties in Drenthe ingeschreven? Dan is de inschrijftijd bij de corporatie waar u het langst ingeschreven staat, straks uw inschrijftijd bij Thuiskompas.

U kunt zich gratis inschrijven bij Thuiskompas

Staat u nog niet ingeschreven als woningzoekende voor een sociale huurwoning in Drenthe? Dan kunt u zich vanaf 28 april gratis inschrijven bij Thuiskompas.

Ben ik als huurder van Actium automatisch ingeschreven als woningzoekende?

Nee, als u huurt van Actium, bent u niet automatisch ingeschreven. Zodra u een woning van ons accepteert, vervalt uw inschrijving als woningzoekende. U moet zich dan zelf opnieuw inschrijven om inschrijftijd op te bouwen.

Wij bieden onze huizen aan via Thuiskompas

Bent u op zoek naar een huurwoning? Ga dan naar www.thuiskompas.nl. Dit is een website van alle Drentse corporaties waarop wij al onze beschikbare huizen publiceren. Hier kunt u zich gratis inschrijven als woningzoekende, zodat u kunt reageren op het woningaanbod.

Als huurder van Actium kunt u twee accounts hebben

Bent u huurder van Actium én op zoek naar woonruimte? Dan kunt u twee accounts aanmaken: 

Hoe bepaalt Actium welke woningen zonnepanelen krijgen?

Actium gaat voor duurzaam. We investeren volop in het energiezuiniger maken van onze woningen. We hebben onze doelstelling om gemiddeld energielabel B te halen voor 2020 gehaald, dankzij energiebesparende voorzieningen zoals isolatie, dubbelglas en hoogrendements-CV-ketels. Een gemiddeld energielabel B, betekent dat de ene woning op label A uitkomt terwijl een andere woning maximaal een energielabel D kan bereiken. Waar we bij de ene woning kiezen voor het plaatsen van zonnepanelen kan dit bij een andere woning juist minder geschikt zijn. Per woning bekijken we welke (combinatie van) maatregelen het beste resultaat geven. Woningen die in de toekomst gesloopt worden, krijgen geen zonnepanelen.

Belemmerende factoren

Als er bij de technische opname voor installatie blijkt dat er externe factoren zijn die de opwekking te veel beïnvloeden, plaatsen we ook geen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan teveel schaduw van een boom of andere belemmeringen. Schaduw heeft namelijk een negatief effect op de opbrengst.

Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende?

Als u graag een woning wilt huren van Actium, dan kunt u zich inschrijven als woningzoekende op www.thuiskompas.nl.

Voordat u zich inschrijft, is het belangrijk om te controleren of uw huishoudinkomen binnen de inkomensgrenzen valt. Verdient u meer dan € 44.655,-? Dan komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. 

Kijk hier welke huizen u met uw inkomen kunt huren in 2021.

Inschrijfkosten

Een inschrijving bij Thuiskompas is gratis. Heeft u huis geaccepteerd? Dan betaalt u achteraf nog € 25,- acceptatiekosten.

Wanneer mag ik mij inschrijven?

Inschrijven mag als u 18 jaar of ouder bent, u in Nederland mag wonen (het maakt niet uit waar u nu woont) en een e-mailadres heeft. 

Uw inschrijving en inschrijftijd zijn van uzelf. U kunt dit niet overdragen aan iemand anders.

Thuiskompas werkt volledig digitaal

U heeft een e-mailadres nodig om ingeschreven te staan als woningzoekende. Als u zelf geen e-mailadres heeft, kunt u er een aanmaken. Dat is gratis. Misschien heeft u iemand in uw omgeving die daarbij wil helpen? Of u kunt het e-mailadres gebruiken van kinderen, vrienden of buren?

Neem voor meer informatie contact op met Thuiskompas, via 085 20 20 007.

Hoe werkt het?

Hier leest u hoe het inschrijven werkt en vindt u meer veelgestelde vragen over Thuiskompas.

Wanneer voert Actium onderhoud uit aan mijn woning?

Op de pagina Onderhoud installaties kunt u zien wat het 'planjaar onderhoud' van uw woning is. Daarnaast leest u in in het onderhoudsmagazine of en zo ja, welke werkzaamheden er dit jaar gepland staan voor uw woning.

Als wij bij u onderhoud gaan uitvoeren, ontvangt u hierover tijdig schriftelijk bericht.

Hoe kan ik een reparatie melden?

U kunt uw reparatieverzoek direct bij ons indienen via de pagina Reparatieverzoek. Raadpleeg altijd eerst ons Onderhouds-ABC, zodat u weet welke reparaties wij voor u uitvoeren en waarvoor u zelf verantwoordelijk bent.

Reparatieverzoek algemene ruimte

Gebreken of defecten in algemene ruimtes, zoals de bergingsgang, de galerij, het trappenhuis en het gemeenschappelijke dak, kunt u telefonisch melden via 0592 400 100. Wij zorgen er dan voor dat het probleem op korte termijn is opgelost (voor zulke reparaties plannen we geen afspraak in).

Direct melden bij de onderhoudspartij

Voor sommige storingen of defecten hoeft u bij ons geen melding te maken, maar kunt u rechtstreeks contact opnemen met de onderhoudspartij:

- Verstopping: RRS (0800 0991 313).
- Hang- en sluitwerk kunststof kozijnen*: SKK (085 30 38 432).
- Verwarming/geiser Zie Onderhoud installaties
- Huurgeiser: Rendo (0521 595 555).
- Elektrische huurboiler: Energiewacht (088 555 3000).

* Let op: woont u in een VvE-complex? Neem dan wél eerst contact op met Actium!

Hoe meld ik overlast van mijn buren?

Wij vinden het natuurlijk erg vervelend dat u overlast ervaart. Niet iedereen is zich ervan bewust dat ze overlast veroorzaken. Wij vragen u daarom om bij overlast eerst zelf contact met uw buren op te nemen. Lukt dit niet, of lost dit niets op? Dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling of de wijkagent.

Bekijk in dit overzicht bij wie u met uw melding het beste terecht kunt.

Overlastformulier

Via het overlastformulier onze website kunt u de overlast bij ons melden. Een wijkconsulent neemt vervolgens contact met u op. Eventueel regelen wij een gesprek met beide partijen waarbij Actium en/of vrijwilligers van Buurtbemiddeling optreden als bemiddelaar. Tijdens dit gesprek kunnen wij u helpen om een oplossing te vinden. In ernstige gevallen van aanhoudende overlast, kunnen we juridische stappen ondernemen.

Het is belangrijk om data en tijdstippen bij te houden waarop de overlast plaatsvindt. Op deze manier kunnen wij klachten op de juiste manier verzamelen en eventueel een dossier vormen voor het nemen van juridische stappen.

Politie inschakelen

Is er sprake van strafbare feiten, ernstige geluidsoverlast (’s avonds / ’s nachts), bedreiging, geweld en/of criminele activiteiten? Schakel dan de politie in via telefoonnummer 0900 8844.

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Klik hier om uw huuropzegging online door te geven. Ook kunt u natuurlijk uw contract telefonisch opzeggen (via 0592 400 100), of bij ons op kantoor.

Opzegtermijn

De opzegtermijn bedraagt minimaal één maand. En de dag waarop de huurovereenkomst eindigt moet een werkdag zijn. Dus als u de huur per 12 mei wilt stopzetten, dan moet u dit uiterlijk op 12 april aan ons melden. Hoe langer van tevoren u de huur opzegt, des te eerder weet u hoe u uw woning moet achterlaten. Ook heeft u dan meer kans dat de nieuwe huurder spullen van u overneemt.

Inspecties

Als u uw huur heeft opgezegd, maken wij met u afspraken over een voor- en een eindinspectie van de woning. Tijdens de voorinspectie loopt onze woninginspecteur samen met u de woning door en noteert hij in het opnamerapport wat er voor de oplevering aan de woning moet gebeuren.

De eindinspectie vindt altijd plaats op de laatste huurdag. Tijdens deze inspectie controleert de woninginspecteur of alle gemaakte afspraken zijn nagekomen. Gebreken die op de einddatum niet hersteld zijn, repareren wij op uw kosten.

Voor meer informatie over het opleveren van uw woning, kunt u onze brochure Verhuizen uit een leeg, veilig en schoon huis lezen.

Sleutels inleveren

Tijdens de eindinspectie levert u de sleutels in bij de woninginspecteur.

Ik heb een huurachterstand. Wat nu?

Geldproblemen lossen we samen op! Het hebben van geldproblemen is niet iets om u voor te schamen. Het kan iedereen overkomen. Bijna één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden of zit in de gevarenzone. Het is belangrijk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen, want hoe langer u wacht, des te meer de situatie verslechtert.

Gelukkig staat u er niet alleen voor. De medewerkers van de afdeling Incasso kijken graag samen met u naar een passende oplossing, bijvoorbeeld wanneer u uw huur niet (op tijd) kunt betalen. In sommige gevallen treffen we een betalingsregeling of brengen we u in contact met maatschappelijke instanties die kunnen helpen om uw financiën weer op orde te brengen. U kunt ons bereiken op 0592 400 100.