Veelgestelde vragen

Interessant? Deel dit

Veel gestelde vragen over Huren van Actium

fold faq Wat is Huren van Actium?

Huren van Actium is de naam van de  website voor mensen die een woning zoeken. Het webadres is www.hurenvanactium.nl

fold faq Ik zoek een huurwoning, wat moet ik doen?

Als u in aanmerking wilt komen voor een huurwoning van Actium, moet u ingeschreven staan als woningzoekende. U kunt dit online regelen via www.hurenvanactium.nl/inschrijven.

fold faq Hoe kan ik inloggen op de website?

Alle bij ons ingeschreven woningzoekenden hebben een nieuw registratienummer en een nieuw wachtwoord ontvangen. U ontving deze per e-mail als uw e-mailadres bij ons bekend is. Hebben wij geen e-mailadres van u ontvangen dan heeft u uw gegevens per post toegestuurd gekregen.

fold faq Ik ben mijn wachtwoord/registratienummer kwijt, wat moet ik doen?

Rond 9 januari ontvingen alle bij ons ingeschreven woningzoekenden een e-mail of brief met daarin het nieuwe registratienummer en wachtwoord. Als u deze niet terug kunt vinden dan kunt u op de nieuwe website:

Een nieuw wachtwoord aanvragen
Op de inlogpagina kunt u klikken op “wachtwoord vergeten?”. Met uw registratienummer of uw e-mailadres kunt u vervolgens een nieuw wachtwoord aanvragen. Deze ontvangt u in uw mailbox.

Uw registratienummer opvragen
Op de inlogpagina kunt u klikken op “Wachtwoord of registratienummer vergeten?”. Met uw e-mailadres kunt u vervolgens uw registratienummer opvragen. Deze ontvangt u in uw mailbox.

 

 

fold faq Wat kost een inschrijving?

Een inschrijving bij Huren van Actium kost 12,50 euro per jaar. U kunt uw inschrijfkosten betalen door bij uw inschrijving een doorlopende machtiging af te geven, via iDEAL of u kunt het bedrag zelf overmaken. Wij incasseren de inschrijfkosten ongeveer vijf werkdagen na de inschrijving.

fold faq Waarom is een e-mailadres verplicht?

Om gebruik te kunnen blijven maken van de nieuwe website is een e-mailadres verplicht. U heeft dit nodig om te kunnen reageren op het woningaanbod en u ontvangt per e-mail alle toekomstige berichten van ons. Denk bijvoorbeeld aan een bericht over de verlenging van uw inschrijving.

fold faq Ik heb zelf geen e-mailadres, wat moet ik doen?

Als u zelf geen e-mailadres heeft, kunt u ook het e-mailadres van iemand anders doorgeven. Wellicht is er iemand in uw omgeving die u kan helpen bij het zoeken naar een nieuwe woning. U mag het e-mailadres doorgeven via info@remove-this.actiumwonen.nl (onder vermelding van uw inschrijfnummer en/of geboortedatum) of u belt ons via T. 090006 04.

fold faq Waar vind ik meer informatie over Huren van Actium?

Op de website www.hurenvanactium.nl vindt u uitgebreide informatie over het vinden van een woning. Ook daar staat een overzicht van veelgestelde vragen.

Passend toewijzen

fold faq Mijn actuele inkomen verschilt van het inkomen dat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat. Kunnen jullie hier bij toewijzing van een woning rekening mee houden?

Ja. Het is corporaties toegestaan om, onder voorwaarden, rekening te houden met inkomenswijziging bij woningtoewijzing.
Het kan zijn dat uw huidige inkomen hoger of lager is dan het inkomen dat op de inkomensverklaring staat, waardoor de minimale of maximale huurprijs niet meer passend is bij uw actuele situatie.
Als u de inkomenswijziging kunt aantonen met aanvullende bewijsstukken waarop uw nieuwe inkomen vermeld staat, mogen wij uw actuele inkomen toetsen en gebruiken. Voorbeelden van benodigde bewijsstukken zijn een jaaropgave van uw werkgever(s), een jaaropgave van uw uitkeringsinstantie, een actuele loonstrook van uw werkgever, of een uitkeringsspecificatie.

Voorbeeld:
Kees was in 2015 student en zijn inkomsten bestonden uit studiefinanciering en een bijbaan. Het vastgestelde inkomen op zijn inkomensverklaring 2015 is € 4000. Op basis van dit inkomen mogen wij Kees geen woning toewijzen met een huurprijs hoger dan € 592,55 (prijspeil 2017). Immers, een hoge huurprijs zou niet passend zijn bij zijn lage inkomen.
Inmiddels heeft Kees echter een fulltime baan en hij verdient gemiddeld € 2200 per maand. Kees kan bovendien kopieën van zijn loonstroken overleggen, waaruit blijkt dat zijn actuele inkomen inderdaad flink hoger is dan op zijn inkomensverklaring staat. Deze gegevens leggen we zorgvuldig vast. Op basis van zijn hogere inkomen, kunnen we Kees wel een woning met een hogere huurprijs toewijzen.

fold faq Op welke woningen kan ik reageren?

Wilt u weten in welke huurprijsklasse een huurwoning mag vallen waarop u kunt reageren? Doorloop deze drie eenvoudige stappen of bekijk de flyer passend toewijzen en u weet op welke woningen u op basis van uw leeftijd, inkomen en huishoudgrootte kunt reageren.

fold faq Wat is passend toewijzen?

Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van onze huurwoningen rekening houden met uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte. Op die manier zorgen we ervoor dat we de goedkoopste woningen verhuren aan mensen met de laagste inkomens en woningen met een hogere huurprijs aan mensen met een hoger inkomen.

fold faq Waarom wijzen wij passend toe?

De overheid wil dat uw inkomen aansluit bij de huurprijs van uw woning. Actium wil dit ook, omdat het bijdraagt aan betaalbaar wonen. We verwachten dat door passend toewijzen minder huurders betalingsproblemen krijgen.

fold faq Sinds wanneer wijzen wij passend toe?

We zijn in november 2015 gestart met passend toewijzen. 

fold faq Wat betekent dit voor mij als woningzoekende?

U komt niet meer in aanmerking voor elke huurwoning. Bij het passend toewijzen van een woning kijken wij naar:

 • het totale inkomen van u en uw medebewoners (het inkomen van uw kinderen rekenen we niet mee). Dit noemen wij uw huishoudinkomen;
 • uw leeftijd;
 • de grootte van uw huishouden (het aantal mensen dat tot uw huishouden of gezin behoort. Dus dat zijn u, uw eventuele partner en eventueel meeverhuizende kinderen).
fold faq Ik huur op dit moment een woning van Actium. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Voor zittende huurders verandert er niets als gevolg van het passend toewijzen. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen. Op het moment dat u een andere woning zoekt, dient u hier dus wel rekening mee te houden 

fold faq Hoe toetsen jullie mijn inkomen?

Wij toetsen uw (verzamel)inkomen en dat van uw medebewoners met een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Deze inkomensverklaring vraagt u kosteloos aan bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw BSN-nummer en dat van uw medebewoners bij de hand. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen vijf werkdagen toe. Dit formulier levert u aan bij Actium, zodra u in aanmerking komt voor een woning.

fold faq Telt het inkomen van mijn inwonende kinderen mee?

Nee, het inkomen van uw inwonende kinderen (ongeacht hun leeftijd) telt niet mee.

fold faq Heb ik recht op huurtoeslag?

Wilt u weten of u toeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening met de rekenhulp van de Belastingsdienst.

fold faq Ik ben jonger dan 23 jaar, gelden er voor mij andere regels?

Ja en nee. Jongeren onder de 23 jaar mogen net als alle andere woningzoekenden reageren op een woning met een huurprijs die past bij hun inkomen en huishoudgrootte. Jongeren tot 23 jaar hebben echter wettelijk geen recht op huurtoeslag als de huurprijs van een woning hoger is dan € 414,02 (prijspeil 2017). Als je jonger bent dan 23 jaar moet je er dus rekening mee houden dat je het recht op het ontvangen van huurtoeslag verliest als je toch een woning met een hogere huurprijs dan € 414,02 (prijspeil 2017) toegewezen krijgt. 

fold faq Ik heb veel spaargeld op de bank. Kan ik een duurdere woning huren dan mijn inkomen toelaat?

De overheid schrijft strenge regels voor als het om passend toewijzen van sociale huurwoningen gaat. Dit betekent dat we bij woningtoewijzing moeten uitgaan van het jaarinkomen op uw inkomensverklaring. Uw eigen vermogen telt niet mee. Dit betekent dat u alleen kunt reageren op woningen met een huurprijs die past bij uw jaarinkomen. U kunt dus geen duurdere sociale woning huren, dan uw verzamelinkomen toelaat. Een woning in de vrije sector huren kan natuurlijk wel.

fold faq Welke gegevens hebben jullie nog meer nodig?

Het is belangrijk dat wij de juiste en actuele gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte hebben. Alleen dan kunnen wij onze woningen passend toewijzen. Controleer ook uw overige inschrijfgegevens (telefoonnummer en (e-mail)adres) regelmatig om teleurstelling bij een mogelijke woningtoewijzing te voorkomen.

Let op: zonder de juiste gegevens wijzen wij u geen woning toe!

fold faq Ik zie dat jullie bij toewijzing rekening houden met de huishoudgrootte. Betekent dit dat ik recht heb op een grote woning voor mijn grote gezin?

Nee. De huishoudgrootte is alleen van belang om te bepalen welke huurprijs passend is bij uw situatie. U kunt hier verder geen rechten aan ontlenen.

fold faq Welk inkomensbedrag moet ik opgeven?

In uw inkomensverklaring staat uw jaarinkomen. Dit bedrag geeft u door aan Actium.

fold faq Hoe pas ik mijn gegevens aan?

Alle ingeschreven woningzoekenden ontvangen een registratienummer en wachtwoord om in te loggen op www.hurenvanactium.nl. Hier kunt u ook uw gegevens aanpassen. U leest er alles over op Huren van Actium.

fold faq Waar kan ik terecht met andere vragen over passend toewijzen?

Wij beantwoorden uw vragen graag. U kunt ons bellen via T. 0900 0604 of mailen naar info@remove-this.actiumwonen.nl.

Dringend op zoek naar een woning (urgentie)

fold faq Ik zoek snel een andere woning, heeft Actium ook woningen per direct beschikbaar?

Om voor een Direct te huur-woning in aanmerking te komen, geldt geen inkomensgrens van € 43.000. Wel hanteren wij de regels van passend toewijzen. U hoeft niet ingeschreven te staan bij hurenvanactium.nl als woningzoekende. Als u een woning krijgt aangeboden betaalt u 12,50 euro administratiekosten. Deze kosten zijn gelijk aan de kosten voor een inschrijving als woningzoekende. Staat u al bij Actium ingeschreven? Dan betaalt u niets extra. Houd er rekening mee dat uw inschrijving - en dus uw inschrijfduur - vervalt zodra u een woning accepteert.

fold faq In welke gevallen kan ik urgentie krijgen?

Actium kent twee vormen van urgentie: medische urgentie en sloopurgentie.

fold faq Wanneer kan ik in aanmerking komen voor medische urgentie?

Als u door lichamelijke klachten ernstige beperkingen ervaart in het gebruik van uw huidige woning, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor medische urgentie. U moet hiervoor een  Wmo-indicatie kunnen overhandigen, waaruit blijkt dat u moet verhuizen om medische redenen. Hiervoor kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

fold faq Wanneer kom ik in aanmerking voor sloopurgentie?

Wanneer u huurder bent van Actium en we gaan uw huurwoning slopen, dan krijgt u urgentie. 

fold faq Mijn woning kan niet worden aangepast aan mijn lichamelijke beperkingen. Kan ik medische urgentie krijgen?

Of u in aanmerking komt voor medische urgentie bepaalt het Wmo-loket van uw gemeente.

fold faq Ik heb een gelijkvloerse woning nodig. Kan ik urgentie krijgen?

Dit valt onder een medische urgentie. Of u hiervoor in aanmerking komt, bepaalt het Wmo-loket van uw gemeente.

fold faq Ik heb urgentie. Hoe lang moet ik wachten op een woning?

Uw urgentie is drie maanden geldig en u mag op alle woningen in ons werkgebied reageren.

Inwonen en medehuurderschap

fold faq Ik wil gaan samenwonen, moet ik dit melden aan Actium?

In principe hoeft u dit niet bij ons te melden. Als huurder blijft u eindverantwoordelijk voor uw woning, ook als u gaat samenwonen. Wel moet uw medebewoner zich bij de gemeente inschrijven op uw adres. 

fold faq Mijn partner en ik hebben geen samenlevingscontract, kan ik medehuurderschap aanvragen?

U kunt medehuurderschap aanvragen via het aanvraagformulier op deze website. Voorwaarde is dat u aantoonbaar (via een bewijs van inschrijving van de gemeente inclusief woonhistorie) minimaal twee jaar op het adres woont. Als medehuurder wordt uw naam toegevoegd aan de huurovereenkomst en heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt, moet u een verzoek tot naamswijziging van de huurovereenkomst bij ons aanvragen. U hoeft de woning dan niet te verlaten. Degene met wie u gaat samenwonen wordt niet automatisch medehuurder. Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, dan bent u automatisch medehuurder.

Reparatieverzoek

fold faq Wat moet ik doen bij defecte straatverlichting?

Over het algemeen is het onderhouden van de straatverlichting aan de openbare weg de taak van uw gemeente. De provincie onderhoudt de verlichting langs provinciale wegen. Voor de overige straatverlichting (bijvoorbeeld langs brandgangen en bij garageboxen) kunt u contact opnemen met ons via 0900 0604 of info@remove-this.actiumwonen.nl. Vaak begint het nummer op deze lantaarnpaal met 77.

fold faq Wat moet ik doen als er iets kapot gaat in mijn woning?

Een reparatieverzoek kunt u online via deze website doorgeven of telefonisch via T. 0900 0604. In ons onderhoudsABC vindt u een overzicht van de reparatiewerkzaamheden waarvoor u Actium kunt inschakelen en wat u zelf moet doen.

fold faq Kan ik een reparatieverzoek ook buiten kantoortijden doorgeven?

Via onze website kunt u 24/7 uw reparatieverzoek aan ons doorgeven. In sommige gevallen is spoed vereist. Het gaat dan om reparaties die beslist niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Deze kunt u ook buiten kantoortijden telefonisch aan ons melden via T. 0900 0604. Wij vragen u dringend hier alleen in geval van nood gebruik van te maken.

fold faq Ik heb last van ongedierte in huis, wat moet ik doen?

Voor de bestrijding van kakkerlakken, faraomieren, boktorren, ratten en houtworm kunt u contact opnemen met Actium. Voor bestrijding van alle overige ongedierte, zoals mieren, muizen, wespen en torren, moet u zelf zorgen. Actium komt hiervoor niet langs. 

fold faq Mijn afvoer is verstopt, wat kan ik doen?

Voor rioolverstoppingen kunt u 24 uur per dag rechtstreeks bellen met R.R.S. via 0800 099 1313.

fold faq Mijn centrale verwarming doet het niet, wat moet ik doen?

Kijk eerst of er voldoende water in de ketel zit. Is dat niet het geval? Dan moet u de ketel bijvullen. Let ook op of het centrale verwarmingssysteem goed is ontlucht. Hoort u een rammelend geluid uit de radiatoren komen? Ontlucht dan het systeem. Is er iets anders aan de hand? Neem dan zelf rechtstreeks contact op met het bedrijf dat uw cv-ketel onderhoudt. Kijk voor de contactgegevens op de sticker op uw cv-ketel. 

fold faq Ik heb een geiser / boiler en geen warm water. Wat moet ik doen?

Op uw geiser of boiler zit een sticker van het bedrijf dat u kunt bellen om de storing door te geven. 
Zit er geen sticker op de geiser of boiler? Als u een huurgeiser heeft, belt u met Rendo via telefoonnummer (0521) 595 555. Gaat het om een storing aan een elektrische huurboiler, bel dan naar Energiewacht via 0800 0388. 

fold faq Wat kan ik doen bij inbraakschade?

Wij adviseren u altijd aangifte van inbraak te doen bij de politie. U ontvangt dan een proces-verbaal van uw aangifte. Heeft u proces-verbaal waarin staat dat er is ingebroken is of een poging tot inbraak is gedaan? En u heeft het proces-verbaal binnen vier weken bij Actium ingeleverd? Dan rekenen wij geen kosten voor het herstel van de inbraakschade.

fold faq Ik ben mijn sleutel kwijt / verloren / mijn sleutel is afgebroken in het slot. Wat moet ik doen?

Heeft u geen reservesleutels meer en kunt u niet in uw woning komen? Dat is erg vervelend. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via T. 0900 0604. Op werkdagen zij wij bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur.

Om uw deur te openen, brengen wij 45 euro bij u in rekening. Als we een cilinder (slot) moeten vervangen, kost dat 40 euro per cilinder. Deze kosten komen voor uw rekening. 

Na 16.30 uur kunt u ons ook bellen, dan krijgt u onze storingsdienst aan de telefoon. In dat geval betaalt u 60 euro als we langs moeten komen om u binnen te laten (plus 40 euro per cilinder die we moeten vervangen). Let op: we kunnen u alleen binnenlaten als u zich kunt legitimeren en als huurder van de woning bij ons bekend bent.

fold faq Wat kan ik doen bij glasschade?

Heeft u het glas niet met opzet gebroken en bent u lid van ons glasfonds? Dan vervangen wij het glas voor u. In dat geval kunt u ons bellen via ons algemene telefoonnummer T. 0900 0604.

Als u maandelijks via de servicekosten een bijdrage aan het glasfonds betaalt, repareren we de glasschade kosteloos. Bent u geen lid of u heeft opzettelijk het glas gebroken bijvoorbeeld bij buitensluiting? Dan vervangen wij de ruit, maar zijn de kosten voor u. Als u nog niet deelneemt aan het glasfonds, maar u heeft hier wel belangstelling voor, neem dan contact met ons op via T. 0900 0604.

fold faq Ik heb een reparatieverzoek ingediend. Wanneer wordt het gerepareerd?

We maken een afspraak met u wanneer we bij u langskomen om uw reparatieverzoek op te lossen. We proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen (dag en tijdstip). We maken een afspraak in een tijdvak van twee uur. Hierdoor hoeft u niet onnodig lang thuis te blijven.

Onderhoud

fold faq Welke onderhoudsklussen dien ik zelf uit te (laten) voeren?

Actium neemt een groot deel van het onderhoud aan uw woning voor haar rekening. Er zijn ook klussen waarvan wij verwachten dat u deze zelf uitvoert. In het onderhoudsABC ziet u in één oogopslag of u Actium voor een bepaalde klus kunt inschakelen of dat u zelf aan de slag moet.

fold faq Wanneer wordt er planmatig onderhoud aan mijn woning verricht?

Elk jaar kijken we welke woningen een onderhoudsbeurt krijgen. Niet alle woningen krijgen tegelijk een onderhoudsbeurt. Wat we aan planmatig onderhoud doen, is heel verschillend. Denkt u aan het vervangen van cv’s, het uitvoeren van een schilderbeurt of het vernieuwen van badkamers en of keukens. Bij het uitvoeren van planmatig onderhoud kijken we ook naar het energielabel van de woning. We willen graag dat al onze woningen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Natuurlijk krijgt u op tijd bericht van ons als we uw woning aanpakken. We vertellen u dan wat we gaan doen en wanneer.

fold faq Wat kost het planmatig onderhoud mij?

Niets, Actium betaalt de kosten voor planmatig onderhoud.

Zelf klussen in uw woning (zelf aangebrachte voorzieningen)

fold faq Wat mag ik zelf doen en waar heb ik toestemming voor nodig?

Actium geeft u veel ruimte om uw huurwoning aan uw eigen woonwensen aan te passen. Met nieuw behang of een andere kleur op de kozijnen en deuren in uw woning kunt u uw huis gemakkelijk een eigen karakter geven. Dat mag u zelf doen en daar heeft u geen toestemming voor nodig. Maar gaan uw wensen verder? Wilt u bijvoorbeeld vloertegels leggen, een bad plaatsen of een andere keuken? Dan gaat het om meer ingrijpende veranderingen, die ook gevolgen kunnen hebben voor een volgende huurder van uw woning. We noemen dit zelf aangebrachte veranderingen (afgekort ZAV). Hiervoor heeft u vooraf toestemming van Actium nodig. 

fold faq Hoe vraag ik toestemming?

Als uw klus ingrijpend is, moet u hiervoor toestemming vragen. Dit doet u gemakkelijk online met het Aanvraagformulier woningaanpassing.

Voordat u aan de slag gaat maken we afspraken met u;
Zo moeten de veranderingen niet alleen voldoen aan onze eisen, maar ook aan die van bouw-  en woningtoezicht, nutsbedrijven en bijvoorbeeld van de brandweer.  
We maken ook afspraken over wat er moet gebeuren als u gaat verhuizen.
Als u zelf een verandering in uw woning heeft aangebracht, bent u ook verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.
De afspraken over een verandering leggen we schriftelijk vast en beide partijen ondertekenen dit. 


fold faq Aan welke eisen moeten veranderingen voldoen?

Veranderingen moeten in ieder geval voldoen aan:

 • eisen op gebied van technische kwaliteit, veiligheid en onderhoud;
 • eisen van bouw- en woningtoezicht, nutsbedrijven (gas,water en elektra) en de brandweer;
 • uitvoering door een erkend installateur als het gaat om wijzigingen in de gas- en elektrische installaties;
 • veranderingen mogen geen nadelig effect hebben op de verhuurbaarheid van de woning.

In de brochure Wonen naar wens vindt u een overzicht van veelvoorkomende veranderingen, waarvoor onze goedkeuring nodig is.

fold faq Wat is niet toegestaan?

Wat niet mag is vaak logisch. Zo mag u uiteraard geen dragende muren verwijderen en is het niet toegestaan om de totale keuken of sanitaire voorzieningen weg te halen. Bovendien mag een verandering niet leiden tot overlast of hinder voor buren of omwonenden.

fold faq Wanneer krijg ik een reactie op mijn (ZAV-)aanvraag om zelf te klussen?

Heeft u het formulier via onze website ingevuld en verstuurd? Dan krijgt u binnen twee weken een reactie op uw aanvraag.

Er zijn drie reacties mogelijk:

 1. U krijgt definitieve toestemming:
  De verandering mag blijven zitten als u verhuist, op voorwaarde dat u de verandering volgens onze eisen uitvoert en onderhoudt;
 2. U krijgt tijdelijke toestemming:
  U mag de verandering aanbrengen, maar als u verhuist, moet u de verandering weer ongedaan maken. Eventueel kan de volgende huurder de verandering onder voorwaarden alsnog overnemen;
 3. Uw aanvraag wordt afgewezen: 
  U ontvangt een schriftelijke toelichting. 
fold faq Ik heb zelf aanpassingen aan mijn woning gedaan. Ik heb dit niet vooraf aangevraagd. Wat kan ik doen?

 U kunt alsnog een aanvraag bij ons indienen. Onze woninginspecteur komt dan bij u langs om de aanpassing(en) te beoordelen. De veranderingen moeten niet alleen voldoen aan onze eisen, maar ook aan de eisen van bouw-  en woningtoezicht, nutsbedrijven, brandweer en aan overige door de overheid gestelde regelgeving. Als u geen toestemming voor de aanpassingen heeft, dan moet u de aanpassingen verwijderen als u de woning verlaat. Door alsnog een aanvraag in te dienen, voorkomt u dat u voor verrassingen komt te staan op het moment dat u gaat verhuizen. 

fold faq Wat gebeurt er met de door mij aangebrachte veranderingen als ik ga verhuizen?

Bij uw (ZAV-)aanvraag hoort u of u de woningaanpassing bij vertrek uit uw woning mag laten zitten. Voor sommige veranderingen kunt u op dat moment in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit is afhankelijk van het soort, de staat van onderhoud en de leeftijd van de verandering. Voorwaarde is dat u vooraf toestemming van Actium (en eventueel van de gemeente) heeft gekregen en dat u de originele nota’s en bonnen van de gemaakte kosten kunt overleggen. De woninginspecteur kan u hierover meer vertellen tijdens de vooropname van uw woning.

Woningaanpassing (Wmo)

fold faq Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten.

fold faq Hoe dien ik een aanvraag in voor een Wmo-aanpassing in mijn woning?

U kunt een aanvraag indienen bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning). De aanvraag wordt door het loket beoordeeld. Aanpassingen kosten geld en worden deels of volledig betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het kan dus ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.

fold faq Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan mijn woning worden aangepast?

Heeft u als gevolg van ouderdom of een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? De overheid stimuleert het dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Het is daarom mogelijk om aanpassingen in uw woning aan te laten brengen, zoals het verbreden van deurposten, plaatsing van een traplift of aanpassing van uw badkamer. Het aanvragen van deze aanpassingen gaat via de gemeente. Er zijn subsidies mogelijk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Overlast melden

fold faq Hoe kan ik overlast melden?

Is er sprake van structurele overlast? Kunt u het zelf niet oplossen met uw buren? Dan kunt u de overlast aan ons melden. Het is belangrijk dat u voldoende voorbeelden en gegevens heeft van de overlast. Houd bij wanneer u de overlast ervaart en in welke mate. Een overlastmelding kunt u via online aan ons doorgeven. Bellen of langskomen in de woonwinkel kan natuurlijk ook.

fold faq Ik ervaar overlast van mijn buren/buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Het komt in de beste buurten voor: (geluids)overlast. Heeft u weleens overlast van uw buren? Wij geven u graag wat tips hoe u hiermee om kunt gaan. Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn. Met een goed gesprek kunt u een heleboel ergernis oplossen. Kunt u het zelf niet oplossen met uw buren? Dan kunt u de overlast online aan ons melden. Bellen of langskomen in de woonwinkel kan natuurlijk ook.

Huur betalen

fold faq Wanneer moet ik mijn huur betalen?

U betaalt uw huur steeds een maand vooruit. Dit betekent dat de huur uiterlijk op de eerste dag van de maand waarover u huur verschuldigd bent op onze rekening NL25 INGB 0654.6648.89 moet zijn bijgeschreven. Als u kiest voor automatische incasso dan kunnen wij de huur afschrijven op de 1ste, 5de, 10de, 15de, 20ste of 25ste van de maand.

fold faq Hoe kan ik mijn huur betalen?

U kunt de huur op twee manieren betalen:

1. Met automatische incasso
In dit geval machtigt u ons om de huur automatisch van uw rekening af te schrijven. Dit biedt voordelen. U heeft er geen omkijken naar en wijzigingen in de huurprijs, zoals de jaarlijkse huurverhoging, worden automatisch aangepast. Bovendien kunt u de automatische incasso wanneer u dat wilt op ieder moment ook weer stopzetten. 

Kiest u voor deze handige manier van huur betalen? Neem dan contact met ons op, dan sturen wij u een machtigingskaart toe.

2.Met een maandelijkse factuur
Kiest u niet voor automatische betaling, dan ontvangt u iedere maand een factuur van ons. Hiervoor brengen we 2 euro aan administratiekosten in rekening. U kunt deze factuur voldoen met een (papieren) overschrijfformulier, een overschrijving via internetbankieren of de factuur met PIN betalen in onze woonwinkel. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de huur voor de eerste van de maand binnen is op ons rekeningnummer NL25 INGB 0654.6648.89.

fold faq Ik wil de huur per automatische incasso betalen. Wat moet ik doen?

Kiest u voor deze handige manier van huur betalen? Neem dan contact met ons op, dan sturen wij u een machtigingskaart toe. U kunt de machtigingskaart ook zelf ophalen in de woonwinkel. De ingevulde machtigingskaart stuurt u vervolgens naar Actium terug.

fold faq Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer van de automatisch incasso?

Om uw rekeningnummer voor automatische incasso te wijzigen, kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar: Actium, Postbus 500, 9400 AM in Assen.

Huur opzeggen

fold faq Hoe kan ik mijn huur opzeggen ?

De huur opzeggen kan op verschillende manieren. U kunt via deze website direct online de huur opzeggen. Ook kunt u een opzegformulier downloaden en opsturen naar Actium. Telefonisch opzeggen of langskomen in één van onze woonwinkels kan natuurlijk ook. Voordeel van bellen of langskomen is dat wij dan direct afspraken met u kunnen maken voor een voor- en eindopname. Als u besluit de huur op te zeggen via een brief of per e-mail, vergeet u dan niet het adres van de woning te vermelden, de datum waarop u de huur wilt laten eindigen, het nieuwe (post)adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. 

fold faq Wat kan ik verwachten als ik mijn huur opzeg?

Zodra wij uw opzegging hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging huuropzegging, met daarin de richtlijnen voor de oplevering van uw woning. Vervolgens komt een woninginspecteur van Actium bij u langs voor een eerste inspectie van uw woning. Hij loopt samen met u de woning door en noteert in het opnamerapport wat er voor oplevering aan de woning moet gebeuren. Tijdens de eindinspectie controleert de woninginspecteur of u de punten uit het opnamerapport heeft uitgevoerd. Gebreken die op de einddatum niet hersteld zijn, repareren wij op uw kosten. Na het inleveren van de sleutels volgt de schriftelijke afrekening. Te veel of te weinig betaalde huur, eventuele reparatiekosten en/of openstaande rekeningen worden hierin verrekend.

fold faq Hoe lang is de opzegtermijn?

De opzegtermijn bedraagt minimaal één maand. De dag waarop uw huurovereenkomst eindigt moet een werkdag zijn. Hoe langer van tevoren u de huur opzegt, des te eerder weet u hoe u uw woning moet achterlaten. En u heeft meer kans dat een volgende huurder uw zaken overneemt. 

(Huur)woning kopen

fold faq Ik wil mijn huurwoning graag kopen, kan dat?

Actium verkoopt sommige woningen aan zittende huurders. Bent u benieuwd of u uw huurwoning kunt kopen? Hier kunt u checken of uw huurwoning in aanmerking komt voor verkoop. Is dat het geval? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers verkoop. Zij leggen u graag uit wat er bij het kopen van een woning komt kijken.

fold faq Ik heb een aanbieding van Actium gekregen om mijn huurwoning te kopen. Wat als ik niet wil kopen?

Actium heeft u een aanbieding gedaan. U hoeft hier niet op in te gaan. Als u uw woning niet wilt kopen, blijft u gewoon huren. Als u gaat verhuizen, komt uw woning vrij voor verkoop. 

fold faq Het is alweer even geleden dat ik een aanbieding van Actium heb gekregen om mijn woning te kopen. Op dat moment was kopen geen optie voor mij, maar nu wel. Wat kan ik doen?

In dat geval kunt u contact opnemen met onze medewerkers verkoop via T. 0900 0604. Zij bekijken dan of uw woning nog steeds in aanmerking komt voor verkoop. Is dat nog steeds het geval? Dan leggen zij u graag uit wat de vervolgstappen zijn. Mocht er eerder al een taxatie van uw woning zijn gemaakt, dan kan het zijn dat een nieuwe taxatie  nodig is. In dat geval worden de kosten voor deze 2e taxatie aan u doorberekend.

fold faq Wat is de koopprijs van mijn woning?

De koopprijs van uw huurwoning bepalen we op basis van een taxatierapport. Voordat we een onafhankelijk taxateur opdracht geven uw woning te taxeren, informeren we u over de WOZ-waarde van uw woning. Deze komt in de meeste gevallen aardig in de buurt van de taxatiewaarde. Op basis van uw financiële situatie en de WOZ-waarde kan uw bank of hypotheekadviseur beoordelen of kopen voor u haalbaar is. Is dit het geval, dan geven we de taxateur opdracht om een taxatierapport voor uw woning te maken. Op basis van de taxatie doen wij u een voorstel voor de koopprijs. Als u het met de koopprijs eens bent, kunt u uw woning kopen. Zo niet, dan blijft u gewoon huren.

fold faq Worden de extra voorzieningen die ik zelf in mijn woning heb aangebracht mee getaxeerd?

Nee, de waarde van de door u zelf aangebrachte voorzieningen vallen buiten de taxatiewaarde.

fold faq Waar vind ik het aanbod koopwoningen?

Het aanbod koopwoningen bekijkt u hier. 

fold faq Wat zijn de voordelen van het kopen van een woning?

Het kopen van een woning heeft een aantal voordelen:

 • Geen jaarlijkse huurverhoging meer: als huurder krijgt u ieder jaar te maken met een verhoging van uw huur. De rente die u over een hypotheek betaalt blijft gelijk. Zo weet u als koper waar u aan toe bent. 
 • Fiscaal voordeel op de maandlasten: de hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar.
 • Vermogensopbouw: door maandelijks af te lossen bouwt u vermogen op. Een hypotheek sluit u doorgaans af voor een periode van 30 jaar. Na 30 jaar is de hypotheek dan geheel afgelost. Zo heb je op je oude dag geen of heel lage maandlasten.
 • Woning verbouwen naar eigen smaak: als u eigenaar van een woning bent, kunt u de woning helemaal naar uw eigen eisen en wensen verbouwen.
fold faq Ik wil meer weten over het kopen van een woning. Wat kan ik doen?

Neem contact op met onze medewerkers verkoop via T. 0900 0604. Zij kunnen u meer informatie geven over wat er bij het kopen van een woning komt kijken.

fold faq Waarom is mijn huurwoning niet te koop?

Minimaal eens per vijf jaar bekijken we welke woningen in aanmerking komen voor verkoop en welke niet. Woningen die we niet willen verkopen, zijn te waardevol voor de verhuur. Mocht hier verandering in komen, dan brengen we u als (zittende) huurder als eerste op de hoogte.