Urgentieregeling

Snel een andere woning nodig?

Er zijn situaties denkbaar waarin u zeer dringend een andere woning nodig heeft. U kunt bij Actium in aanmerking komen voor een urgentieregeling als u uw woning moet verlaten omdat Actium uw woning gaat slopen of als u om medische redenen moet verhuizen naar een andere woning. In andere situaties is geen urgentievoorrang mogelijk.

Medische urgentie
Als u door lichamelijke klachten ernstige beperkingen ervaart in het gebruik van uw huidige woning, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor medische urgentie. U moet hiervoor een  WMO indicatie kunnen overhandigen, waaruit blijkt dat u moet verhuizen om medische redenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers klant via 0900 0604.

Urgentie sloop
U krijgt urgentie als u uw woning moet verlaten, omdat Actium uw woning gaat slopen. Urgentie bij herstructurering of sloop gaat altijd voor de andere urgentiesituaties.

Om in aanmerking te komen voor urgentie, moet u in ieder geval voldoen aan de algemene voorwaarden.

Urgentieverklaring en dan?
Als uw urgentieaanvraag wordt toegekend, komt u direct bovenaan de wachtlijst van alle woningzoekenden. U moet wel zèlf reageren op het woningaanbod. Op deze website kunt u het actuele woningaanbod bekijken en reageren. Als meerdere kandidaten met een urgentiestatus op dezelfde woning reageren, dan gaat de kandidaat met de langste urgentiewachttijd voor. Het kan voorkomen dat een urgentieverklaring niet geldig is bij een bepaalde woning. Dit wordt bij de woning vermeld. U kunt wel op deze woning reageren, maar u kunt geen beroep doen op uw urgentiestatus.