Hoe wordt de huurprijs van een woning bepaald?

Streefhuur

Actium stelt de huurprijs van een woning vast. Elke woning krijgt een streefhuurprijs. Dat is de huurprijs die wij passend vinden voor de woning. We houden daarbij rekening met de maximale huurprijs van een woning.

Woningwaarderingsstelsel (WWS)
De maximale prijs wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen. Dat puntensysteem is het Woningwaarderingstelsel (WWS); opgesteld door de overheid. Volgens de waardering krijgt de woning een aantal punten (WWS-punten).

 De woning krijgt punten op de onderdelen:

  • Oppervlakte van hoofdvertrekken;
  • Oppervlakte van overige ruimtes;
  • Het aantal verwarmde ruimtes;
  • Energieprestatie (het energielabel of de energie-index van je woning);
  • WOZ-waarde*;
  • Kenmerken keukeninrichting;
  • Kenmerken badkamerinrichting;
  • Oppervlakte buitenruimte (tuin, balkon, etc.).

Meer informatie hierover vind je op de website van de Huurcommissie.

Streefhuur is lager dan de maximale huur
In alle gevallen ligt de huurprijs die Actium voor een woning vraagt lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden volgens het WWS.

Bij het bepalen van de streefhuur is het aantal WWS-punten het uitgangspunt. Daarnaast willen we graag dat het aantal woningen per huurprijsklasse past bij het aantal woningzoekenden die daarvoor in aanmerking komen. We zorgen er daarom voor dat er per type woning en huurprijsklasse voldoende woningen te huur zijn. Als de woning vrij komt, wordt de woning voor de streefhuurprijs aangeboden. De nieuwe, toekomstige huurder betaalt dan dus de streefhuur.

*WOZ-waarde
Eén keer in het jaar wordt de WOZ-waarde bepaald. Het WOZ-eigenaarsgedeelte is voor Actium. Het WOZ gebruikersgedeelte is voor de huurder. Ben je het niet eens met de aanslag? Dan kun je bezwaar indienen bij de gemeente (afdeling belastingen). Voor het bezwaar kan je ook het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.