Erfafscheiding

Hieronder staan de veelgestelde vragen over erfafscheidingen. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Erfafscheiding

Hoe weet ik waar de erfgrens tussen mijn tuin en die van mijn buren loopt?

De erfgrens is de denkbeeldige lijn die twee erven van elkaar scheidt. Bij het Kadaster kunt u opvragen waar de erfgrens precies ligt.

Bij twee huurwoningen bestaat geen kadastrale erfgrens. Hier bepaalt de verhuurder de erfgrens tussen twee woningen. Als u de tuin wilt afsluiten of afscheiden, dan is het belangrijk om dit te weten. Op de erfgrens staat een erfafscheiding. Deze is eigendom van beide buren en beide buren zijn er verantwoordelijk voor. Dus ook voor het onderhoud en overige kosten ervan. Een dergelijke erfafscheiding mag u alleen in onderling overleg wijzigen.

Is er nog geen erfafscheiding aanwezig? Dan kunt u samen met uw buren een erfafscheiding op de erfgrens zetten. De kosten hiervan moeten worden gedeeld. Weigert een huurder hieraan mee te werken, dan kan de andere huurder via de rechter eisen dat hij of zij toch de helft van de kosten betaalt.

Zie voor meer informatie dit document over erf- en perceelafscheidingen.

Welke voorwaarden zijn verbonden aan een erfafscheiding?

In de wet staat aan welke eisen een erfafscheiding moet voldoen. De gemeente mag van deze regels afwijken in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Onderstaande eisen zijn in de wet opgenomen:

 • Een ondoorzichtige erfafscheiding aan de achterkant van de woning mag maximaal 2 meter hoog zijn;
 • Aan de voorkant van de woning mag een ondoorzichtige erfafscheiding niet hoger zijn dan 1 meter;
 • Aan beplanting als erfafscheiding is geen maximale hoogte verbonden. De beplanting mag geen hinder of gevaar opleveren;
 • Binnen 2 meter van de grenslijn mogen geen vensters, muuropeningen of balkons geplaatst worden die uitzicht geven op de grond van de buren. Dit betekent dus ook dat er geen opening of raam in de erfafscheiding gemaakt mag worden.

Bomen op/ nabij de erfgrens
Een boom moet op minimaal 2 meter van de erfgrens staan en een heg op minimaal 50 centimeter van de erfgrens. Bomen die op de erfgrens staan, zijn mede-eigendom van beide buren. Dit betekent dat geen van beiden iets aan de bomen mag veranderen zonder toestemming van de ander. Ook zijn ze samen verantwoordelijk voor het onderhoud en de kosten ervan.

Bomen die ooit zijn geplant op het erf van de buren, maar waarvan de stam later over de erfgrens is gegroeid, zijn ook mede-eigendom. Op de regel dat een boom op minimaal 2 meter van de erfgrens moet staan, zijn een paar uitzonderingen:

 • De boom is niet hoger dan de erfafscheiding;
 • De buren hebben samen afgesproken dat de boom dichter bij de erfgrens mag staan;
 • Een boom die in openbare grond staat, mag zich wel binnen 2 meter van de erfgrens bevinden;
 • De gemeente heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening een afwijkende afstand bepaald;
 • Het recht de buren te verzoeken de boom te verwijderen, is verjaard.

Zie voor meer informatie dit document over erf- en perceelafscheidingen.

Ik wil een (nieuwe) schutting plaatsen. Mag dat?

Ja, dit mag. U hoeft hiervoor geen toestemming aan ons te vragen. Wel zijn er voorwaarden, namelijk:

 • Een schutting aan de voorkant van een woning mag niet hoger zijn dan 1 meter;
 • Een schutting aan de achterkant van een woning mag niet hoger zijn dan 2 meter.

Het is verstandig om even met de buren te overleggen als u van plan bent om een schutting te plaatsen.

Zie voor meer informatie dit document over erf- en perceelafscheidingen.