Overlast melden

Overlast melden

Ervaart u overlast van uw buren of buurtbewoners? Probeer er eerst samen uit te komen, door in gesprek te gaan met de veroorzaker. Afhankelijk van de situatie, kunt u de overlast ook melden bij andere instanties en/of bij ons.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding. Het is niet mogelijk om overlast anoniem te melden.

Bent u huurder van Actium?

Gerelateerde vragen

Ik denk dat er een hennepkwekerij in een woning in mijn buurt zit

Algemeen

Hennepkwekerijen zorgen voor veel schade in huis, overlast en gevaarlijke situaties voor de teler en de buurt. Actium heeft het verbod op de teelt van hennep in of in de nabijheid van de woning dan ook opgenomen in haar algemene huurvoorwaarden. Bij het aantreffen van een hennepplantage beëindigt Actium altijd het huurcontract. We maken geen uitzonderingen.

Vermoedt u een hennepkwekerij?

Meld dit dan bij de politie en/of bij Actium via Overlast melden. Als u niet zeker bent van uw zaak of u wilt graag overleggen, neem dan contact op met uw wijkconsulent. Bel de politie via 0900 8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.

Een hennepplantage is te herkennen aan (een combinatie van) de volgende kenmerken:

 • Er is regelmatig of altijd een wietlucht te ruiken;
 • De ramen en gordijnen van een huis of van bepaalde kamers, zitten altijd dicht;
 • De ramen zijn vaak of altijd beslagen;
 • Er is een bromgeluid te horen (dit is de afzuiginstallatie);
 • Er worden regelmatig bouwmaterialen naar binnen gebracht;
 • Er zijn vaak korte stroomstoringen (er is bijvoorbeeld sprake van knipperende lampen);
 • Bij sneeuwval smelt de sneeuw op het dak sneller.
Meer over dit onderwerp

Ik heb de overlast met mijn buren besproken maar de situatie is niet verbeterd. Kunnen jullie helpen?

Algemeen

Lukt of helpt praten met uw buren niet? Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Goed getrainde vrijwilligers helpen u om gezamenlijk een oplossing te vinden. Buurtbemiddeling is gratis. Meer informatie en contactgegevens vindt u via Overlast - Samen voorkomen en oplossen, www.problemenmetjeburen.nl en/of onderstaande websites.

Overlast melden bij Actium
Wilt u de overlast ook bij ons melden? Dit kunt u doen via: Overlast melden. Onze wijkconsulent neemt dan binnenkort contact met u op om uw melding te bespreken. Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Wij gaan altijd voorzichtig om met uw gegevens en uw melding.

Meer over dit onderwerp

Wat is het verschil tussen geluidsoverlast en leefgeluiden?

Algemeen

Iedereen maakt leefgeluiden. Leefgeluiden zijn normale geluiden van bewoners. Voorbeelden van leefgeluiden zijn deuren die worden dichtgedaan, blaffende honden, spelende kinderen en douche- of toiletgeluiden. Het is vaak niet te voorkomen dat u leefgeluiden van uw buren hoort.

Er is sprake van geluidsoverlast als de geluiden harder zijn of langer duren dan normaalgesproken mag worden verwacht. Voorbeelden van geluidsoverlast zijn luide muziek (zowel overdag als 's nachts), aanhoudend geblaf van honden, of deuren die vaak heel hard worden dichtgeslagen.

Ervaart u overlast? Ga dan naar Overlast melden.

Meer over dit onderwerp

Ik ervaar overlast van mijn buren

Algemeen

Overlast is er in verschillende categorieën en vormen. Van terugkerende irritaties met de buren tot vandalisme en (huiselijk) geweld. Samen met u willen we overlastproblemen voorkomen en oplossen. Maar met welke melding kunt u nu bij wie terecht? U vindt het in dit overzicht: Overlast - Samen voorkomen en oplossen

 • Praat met uw buren. Vaak weten mensen niet dat ze overlast veroorzaken. Een vriendelijk gesprek helpt meestal al. Wij vragen u daarom altijd om eerst contact met uw buren op te nemen. 
 • Lukt of helpt praten met uw buren niet? Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Goed getrainde vrijwilligers helpen u om gezamenlijk een oplossing te vinden. Meer informatie vindt u in bovenstaande brochure en/of via www.problemenmetjeburen.nl.
 • Wilt u de overlast (ook) bij ons melden? Dit kunt u doen via: Overlast melden. Onze wijkconsulent neemt dan binnenkort contact met u op om uw melding te bespreken. Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Wij gaan altijd voorzichtig om met uw gegevens en uw melding.
 • Is de overlast strafbaar? Bijvoorbeeld als het gaat om ernstige geluidsoverlast ('s avonds/'s nachts), bedreiging, geweld en/of criminele activiteiten? Schakel dan meteen de politie in via 0900 8844.

In ernstige gevallen van aanhoudende overlast, kunnen we juridische stappen ondernemen. Het is belangrijk om data en tijdstippen bij te houden (in een logboek) waarop de overlast plaatsvindt. Op deze manier verzamelen wij klachten op de juiste manier en kunnen we een overlastdossier maken.

Meer over dit onderwerp