Mijn Buurt Assen

Een groene, veilige, gezellige en bruisende buurt. Dát is waar Mijn Buurt Assen samen met inwoners van Assen, gemeente Assen, Vaart Welzijn en andere organisaties in Assen voor gaat. Met projecten georganiseerd door Actium of de gemeente, maar ook en vooral door projecten en initiatieven van inwoners. Van de speeltuin opknappen tot een buurtfeest of -markt: er zijn projecten vóór iedereen, dóór iedereen.Samen maken we de buurt

Bewoners kunnen een bijdrage krijgen van Mijn buurt Assen als ze een bewonersinitiatief organiseren. Deze projecten zijn niet alleen erg leuk, maar zorgen er ook voor dat Assen een fijne plek wordt én blijft. Samen verbeteren we bijvoorbeeld onze woonomgeving, de openbare ruimten, verkeersveiligheid en parkeergelegenheid. De projecten versterken bovendien het contact tussen buurtbewoners. We krijgen meer oog voor elkaar, houden rekening met elkaar en kunnen eventuele problemen eerder signaleren. Samen maken we de buurt!