Klacht melden

Bent u ontevreden over Actium?

Natuurlijk vinden wij dat jammer. Toch horen we graag waar u ontevreden over bent. Dan kunnen wij met u op zoek naar een passende oplossing. 

Wat voor klacht wilt u melden?

Maak hieronder uw keuze. Een klacht over service/dienstverlening kan bijvoorbeeld gaan over communicatie, het nakomen van afspraken, uitgevoerde werkzaamheden of één van onze leveranciers. Overlastmeldingen en reparatieverzoeken kunt u via aparte formulieren bij ons melden.

Gerelateerde vragen

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening

Algemeen

Natuurlijk vinden wij het jammer dat je ontevreden bent. Toch horen we graag wat er aan de hand is. Dan kunnen wij met je op zoek naar een passende oplossing. Waar mogelijk verbeteren wij onze dienstverlening. Je kunt de klacht op de volgende manieren melden:

 • Via Klacht melden;
 • Telefonisch via 0592 400 100;
 • Via een brief (Postbus 500, 9400 AM Assen);
 • Door langs te komen bij ons op kantoor.

Ervaar je overlast van je buren of buurtbewoners?
Dit is niet een klacht over onze dienstverlening, maar valt onder 'overlast'. Probeer dit dan eerst samen op te lossen, door met elkaar te praten. Via Overlast melden kun je de overlast ook bij ons melden.

Heeb je een reparatieverzoek?
Ook dit is niet een klacht over onze dienstverlening. Voor storingen of gebreken aan je woning kun je direct via Reparatieverzoek indienen een reparatieverzoek bij ons indienen.

Meer over dit onderwerp

Wat is jullie klachtenprocedure?

Algemeen

We nemen uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing. Klachten worden in principe behandeld door de medewerker die hierbij betrokken is. Een klacht over een medewerker behandelt de teammanager van de medewerker.

Als u dat prettig vindt, krijgt u een schriftelijke of digitale bevestiging van de afspraken die zijn gemaakt. We kunnen niet altijd een klacht oplossen, maar we leggen in dat geval wel altijd uit waarom dat niet lukt.

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als:

 • u de klacht anoniem indient;
 • u de klacht hebt voorgelegd aan de rechter of huurcommissie;
 • er een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.
Meer over dit onderwerp

Ik ben ontevreden over de afhandeling van mijn klacht

Algemeen

Samen met u proberen we uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Dat lukt helaas niet altijd. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw klacht verhelpen. Dan is er niet langer sprake van een klacht, maar van een geschil.

We hebben het over een geschil als:

 • Wij niet reageren op uw herhaalde verzoeken om een klacht op te lossen;
 • Wij niet al het redelijke doen om uw klacht op te lossen;
 • U niet tevreden bent over hoe wij uw klacht behandelen;
 • U niet tevreden bent met de uitkomst.

Voor geschillen kunt u terecht bij de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie. Deze commissie adviseert de verhuurder over de afhandeling van de klacht. U kunt een geschil via de website van de Regionale Geschillencommissie of de post melden bij de geschillencommissie

Meer over dit onderwerp

Wat is de Regionale Geschillencommissie?

Algemeen

Voor geschillen kunt u terecht bij de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie. Deze commissie adviseert de verhuurder over de afhandeling van de klacht. Deze commissie is ingesteld op initiatief van een aantal huurdersorganisaties, in samenwerking met woningcorporaties die werkzaam zijn in Drenthe en Groningen:Actium, Domesta, Lefier, Woonborg, Woonconcept, Woonservice, Woningstichting De Volmacht, Stichting Eelder Woningbouw.

Geschil melden
U kunt een geschil via de website van de Regionale Geschillencommissie of de post melden bij de geschillencommissie:

Regionale Geschillencommissie
p/a Postbus 190
7900 AD HOOGEVEEN

Website: www.geschillenbehandelen.nl
E-mail: samen@geschillenbehandelen.nl

Meer over dit onderwerp

Wat is de procedure voor het behandelen van geschillen?

Algemeen

Voor geschillen kunt u terecht bij de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie. Deze commissie adviseert de verhuurder over de afhandeling van de klacht. Hieronder ziet u het stappenplan voor de behandeling van geschillen.

 • Melding van het geschil via de website (www.geschillenbehandelen.nl) of per post (Regionale Geschillencommissie, p/a Postbus 190 7900 AD HOOGEVEEN); Bevestiging van ontvangst en beoordeling van het geschil;
 • Behandeling van het geschil tijdens een hoorzitting, waarbij zowel u als Actium de situatie kunnen toelichten aan de commissie;
 • Advies door de commissie aan de directeur van Actium (de indiener van het geschil krijgt gelijktijdig een afschrift van dit advies);
 • Besluitvorming door de directeur van Actium (binnen 1 maand na de hoorzitting).
Meer over dit onderwerp

Wat is de Huurcommissie?

Algemeen

U kunt als huurder de Huurcommissie inschakelen als u:

 • het niet eens bent met een huurverhoging;
 • huurverlaging wilt omdat het aantal punten (woningwaardering) niet klopt;
 • het niet eens bent met de huurverhoging na woningverbetering;
 • tijdelijke huurverlaging wilt vanwege achterstallig onderhoud;
 • het niet eens bent met het voorschot of de afrekening van servicekosten;
 • de aanvangshuur wilt laten toetsen (dit kan alleen als u nog geen 6 maanden in de woning woont).

Meer informatie over de Huurcommissie vindt u hier.

Meer over dit onderwerp